Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

HÃY ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY

TRANG WEB NNHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAUChANG WEB NNHỮNG Đ www.bestwestern.com (Trang web). Trang web này được sở hữu và điều hành bởi Western International, Inc., một công ty được thành lập tại Arizona, Mỹ. “Best Western”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” trong các Điều khoản sử dụng này, tùy theo bối cảnh, đều chỉ Best Western và bất kỳ công ty con nào của Best Western, bao gồm nhưng không giới hạn ở SureStay, Inc. Trang web này được điều hành từ văn phòng của chúng tôi tại Phoenix, Arizona và không từ bất kỳ địa điểm nào khác. Mọi bản dịch của trang này hoặc bất kỳ phần nào của Trang web này sang ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh hoàn toàn nhằm phục vụ sự thuận tiện cho các khách hàng của chúng tôi và không ngụ ý, trực tiếp hay gián tiếp, rằng Trang web này được điều hành từ bất kỳ quốc gia nào khác.

THỎA THUẬN SỬ DỤNG

Bạn đồng ý rằng bạn từ 18 tuổi trở lên và có thẩm quyền pháp lý để truy cập và sử dụng "Trang web" này cũng như nội dung, dữ liệu và thông tin có trong đó (gọi chung là "Nội dung”) theo điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây ("Điều khoản sử dụng"). Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về tài chính đối với mọi việc sử dụng của bạn đối với Trang web này. Bạn đồng ý giám sát tất cả việc sử dụng của trẻ vị thành niên đối với Trang web này bằng tên hoặc tài khoản của bạn. Bạn cũng đồng ý rằng tất cả thông tin do bạn hoặc các thành viên trong hộ gia đình bạn cung cấp khi sử dụng Trang web này là đúng và chính xác. Bạn đồng ý rằng các phương tiện đặt phòng của Trang web này chỉ được sử dụng để đặt phòng hoặc thực hiện giao dịch mua hợp pháp cho bạn hoặc cho người khác mà bạn được ủy quyền hợp pháp để thực hiện. Bạn hiểu rằng việc sử dụng quá mức hoặc lạm dụng các phương tiện đặt phòng của Trang web này có thể khiến bạn bị từ chối truy cập những phương tiện đó. Đối với bất kỳ đặt phòng hoặc dịch vụ nào khác có thể bị tính phí, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện về giao dịch mua được áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thanh toán tất cả các khoản tiền khi đến hạn và tuân thủ mọi quy tắc và hạn chế về tình trạng sẵn có của giá, sản phẩm và dịch vụ. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi khoản lệ phí, phí, thuế và khoản định giá phát sinh từ việc sử dụng Trang web này.

Nếu bạn đã được cung cấp thông tin đăng nhập và mật khẩu thì thông tin đó chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Bạn không được tiết lộ thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu của mình cho bất kỳ ai hay cho phép bất kỳ ai sử dụng thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn để truy cập Trang web. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật và bảo mật thông tin đăng nhập và mật khẩu cũng như chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động xảy ra với tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Bạn phải thông báo ngay lập tức cho Best Western International nếu có vi phạm về bảo mật thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu.

Bất kỳ lúc nào, Best Western International cũng có quyền thay đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo mà Nội dung và Trang web cung cấp. Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào bằng cách chỉnh sửa trang này. Một số quy định trong những điều khoản sử dụng này cũng có thể bị thay thế bằng các quy định hoặc thông báo đăng tải ở vị trí khác trên Trang web.

GIẤY PHÉP VÀ QUYỀN TRUY CẬP TRANG WEB

Best Western International cấp cho bạn giấy phép giới hạn, có thể hủy bỏ và không độc quyền để truy cập và sử dụng Trang web này cũng như Nội dung với mục đích cá nhân dành riêng cho việc truy vấn về hoặc thực hiện đặt phòng du lịch và các dịch vụ liên quan, bao gồm các dịch vụ về ghi danh, hoặc quản lý, tư cách thành viên Best Western Rewards® của bạn. Bạn chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động diễn ra liên quan đến giấy phép hạn chế này cũng như việc bạn truy cập và sử dụng Trang web này. Chỉ bạn mới có thể truy cập Trang web này. Bạn không được ủy quyền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc dịch vụ bên thứ ba nào thay mặt bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web này. Bạn không được tải xuống (ngoại trừ lưu vào bộ nhớ đệm trang) hoặc sửa đổi Trang web này hay bất kỳ phần nào của Trang web, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Best Western International. Giấy phép này không bao gồm: (a) bất kỳ việc bán lại hoặc sử dụng mang mục đích thương mại nào đối với Trang web này hoặc nội dung của Trang web; (b) bất kỳ việc thu thập và sử dụng nào đối với hồ sơ, mô tả hoặc giá của khách sạn; (c) bất kỳ việc sử dụng phát sinh nào đối với Trang web này hoặc nội dung của Trang web; hoặc (d) bất kỳ việc sử dụng khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự. Không được tái sản xuất xuất, tạo nội dung trùng lặp, sao chép, bán, bán lại, truy cập hoặc khai thác Trang web này hoặc bất kỳ phần nào của Trang web này nếu không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Best Western International. Bạn không được dựng hoặc sử dụng các kỹ thuật dựng để đính kèm bất kỳ nhãn hiệu, logo hoặc thông tin độc quyền khác (bao gồm ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) của Best Western International và chi nhánh của BWI nếu không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản. Bạn không được dùng bất kỳ thẻ meta nào hoặc "văn bản ẩn" nào khác sử dụng tên hoặc nhãn hiệu của Best Western International nếu không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Best Western International. Giấy phép do Best Western International cấp sẽ bị chấm dứt nếu có bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào. Bạn được cấp quyền giới hạn, có thể hủy bỏ và không độc quyền để tạo siêu liên kết đến trang chủ của Best Western International miễn là liên kết không mô tả Best Western International, các chi nhánh hay sản phẩm hoặc dịch vụ của họ theo cách sai lệch, gây hiểu nhầm, xúc phạm hoặc vấn đề mang tính công kích khác. Bạn không được sử dụng bất kỳ logo hay đồ họa hoặc nhãn hiệu độc quyền nào khác của Best Western International như một phần của liên kết nếu không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản. Tất cả các quyền không được nêu rõ ràng ở đây được bảo lưu.

HÀNH VI BỊ CẤM

Bạn đồng ý không: (a) sao chép, hiển thị, sửa đổi, tái sản xuất hoặc chuyển giao bất kỳ Nội dung nào cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Best Western International; (b) can thiệp hoặc làm gián đoạn các mạng kết nối với Trang web; (c) sử dụng hoặc cố gắng sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thủ tục nào cản trở hoạt động đúng cách của Trang web hoặc bất kỳ giao dịch nào được cung cấp thông qua Trang web; (d) truyền tệp, dữ liệu hoặc Nội dung khác chứa virus máy tính, dữ liệu lỗi, sâu, "ngựa Trojan" hay các hướng dẫn hoặc thiết kế khác sẽ xóa dữ liệu hoặc lập trình hoặc khiến Trang web hay bất kỳ thiết bị hoặc hệ thống nào không hoạt động được hoặc không sử dụng được theo cách thức hoạt động đầy đủ đã được thiết kế; (e) cung cấp bất kỳ thông tin liên lạc nào cho hoặc thông qua Trang web mà vi phạm luật pháp địa phương, tiểu bang, tỉnh, liên bang, quốc tế hoặc luật khác; (f) cung cấp bất kỳ thông tin liên lạc nào cho hoặc thông qua Trang web có chứa tài liệu bôi nhọ, phỉ báng, lạm dụng hoặc dung tục; hoặc (g) cung cấp bất kỳ thông tin liên lạc nào cho hoặc thông qua Trang web sẽ xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trang web này và Nạt động có thương hiệu và tài liệu có bản quyền của Best Western® hoặc thương hiệu và tài liệu có bản quyền mà chúng tôi được phép sử dụng ("Srong đó bao gc thNh"Sronhông có gió bao gc thương hiệu và tài liệu có bản quyền mà chúng tôi được phép sử estern và có thể s Vig có gió bao gc thương hiệu và tài liệu có bản quyền mà chúng tôi được p Đạo luật bản quyền Mỹ. Best Western International là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền của các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu dịch vụ tập thể đã đăng ký và chưa đăng ký nhó gió bao gc thương hiệu và tài liệu có bản quyền mà chúng tôi được

BEST WESTERN®; BEST WESTERN PLUS®; BEST WESTERN PREMIER®; BW®; BWR®; BEST WESTERN REWARDS®; Vīb®; GLō®; BW PREMIER COLLECTION® BY BEST WESTERN; EXECUTIVE RESIDENCY BY BEST WESTERN®; BW SIGNATURE COLLECTION® BY BEST WESTERN; SURESTAY® HOTEL BY BEST WESTERN; SURESTAY PLUS® BY BEST WESTERN; SURESTAY COLLECTION® BY BEST WESTERN;; 1 800 WESTERN®; BEST REQUESTS®;;; BEST WESTERN SERVICE REWARDS®; OPERATION: HOSPITALITY®; BEST WESTERN I CARE®; STAY WITH PEOPLE WHO CARE®; BEST WESTERN STAY WITH PEOPLE WHO CARE®; BEST WESTERN GETAWAY ESCAPES®; BUSINESS PLUS®; BEST BUSINESS WORLDWIDE®; BEST WESTERN BESTRATES®; BEST WESTERN RIDE REWARDS®; BEST WESTERN SPEED REWARDS®; SLEEP AND FLY®; BEST WESTERN FOR A GREENER WORLD®; BEST WESTERN FOR A BETTER WORLD®; BEST WESTERN BUSINESS ADVANTAGE®; BEST WESTERN TRAVEL AGENT ADVANTAGE®; BEST WESTERN HOME TEAM ADVANTAGE®; BEST WESTERN VACATION ADVANTAGE®; REWARD IT FORWARD®; BEST WESTERN TO GO®; BEST WESTERN SEARCH & STAY®; BEST WESTERN TRAVEL CARD®; GIVE THE GIFT OF TRAVEL®; THE GIFT THAT TAKES YOU PLACES®; RECOGNITION GUARANTEE; RECOGNITION GUARANTEED®; ULTRA CLEAN®; BEST BUSINESS SELECT®; BEST WESTERN MARKETPLACE®; GROUP ADVANTAGE®; BESTWESTERN.COM; WHEREVER LIFE TAKES YOU BEST WESTERN IS THERE®; MY STAY MY WAY®; MORE PERKS MORE PRIVILEGES®; STATUS MATCH NO CATCH®; RIDER-FRIENDLY®; BEST WESTERN ACADEMY®; WELCOME TO THE PREMIER LIFE®; BWRIDER.COM; XML DIRECTCONNECT; AND I CARE.

Best Western International Inc. có giấy phép không độc quyền đối với Bằng sáng chế Mỹ số 5,774,870, 6,009,412 và 6,578,012 do Affinion Net Patents, Inc sở hữu.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web được sở hữu hoặc điều hành bởi các bên không phải là Best Western International. Những liên kết này được cung cấp chỉ nhằm giúp bạn truy cập thuận tiện. Best Western International không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật hoặc sự bảo mật của các trang web đó. Không giới hạn ở những điều đã nêu ở trên, và trừ khi bị cấm bởi luật pháp ở khu vực pháp quyền của bạn, Best Western International đặc biệt từ chối bất kỳ trách nhiệm nào nếu các trang web đó: (a) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba; (b) không chính xác, không đầy đủ hoặc gây hiểu nhầm; (c) không thể bán được hoặc phù hợp với một mục đích cụ thể; (d) không cung cấp bảo mật và quyền riêng tư đầy đủ; (e) chứa virus hoặc các mục có tính chất phá hoại khác; hoặc (f) mang tính phỉ báng hoặc bôi nhọ. Best Western International không xác nhận nội dung hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên các trang web đó. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về các rủi ro nếu thiết lập một liên kết đến các trang web đó.

QUYỀN RIÊNG TƯ

Việc bạn sử dụng Trang web phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư của Best Western International. Vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư nếu bạn muốn xem cách thực hành quyền riêng tư chi phối cách chúng tôi xử lý thông tin được cung cấp trên Trang web này.

GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trừ trường hợp luật pháp cấm, trong mọi trường hợp, Best Western International không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc mang tính hậu quả nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm mất lợi nhuận hoặc dữ liệu, cho dù trong một hành động dựa trên hợp đồng hay sai lầm cá nhân, phát sinh từ việc sử dụng hoặc thực hiện của Trang web hoặc Nội dung, hoặc việc thực hiện hay không thực hiện của Best Western International hoặc bất kỳ nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ bên thứ ba nào liên quan đến Trang web này. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý này sẽ vẫn áp dụng bất kể khiếu nại đã được xác nhận dựa trên hợp đồng, sơ suất hay bất kỳ lý thuyết phục hồi nào khác, ngay cả khi Best Western International được thông báo về khả năng thiệt hại đó.

SỰ ĐẢM BẢO

Trừ khi bị luật pháp cấm, Trang web này và Nội dung được cung cấp "NGUYÊN TRẠNG" mà không có bất kỳ bảo đảm, cam đoan, điều kiện, cam kết hoặc thời hạn dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, theo luật định hoặc cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đảm bảo về khả năng thương mại, không vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc sự phù hợp với một mục đích cụ thể. Best Western International không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mục khác của Trang web này hoặc Nội dung của Trang web. Best Western International có thể thay đổi Nội dung hoặc các chương trình, chính sách hoặc thông tin khác được mô tả trong Nội dung bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Best Western International không cam kết cập nhật Nội dung.

LUẬT CHI PHỐI

Trừ khi bị cấm bởi luật pháp ở khu vực pháp quyền của bạn, mọi tranh cãi hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến những Điều khoản sử dụng này hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web này hoặc Nội dung có trong Trang web này sẽ được chi phối bởi luật pháp của Tiểu bang Arizona, Mỹ, không bao gồm lựa chọn các quy định của luật pháp trong đó và sẽ được giải quyết tại một tòa án tiểu bang hoặc liên bang ở Arizona.

KẾT HỢP/KHƯỚC TỪ/ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Các Điều khoản sử dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận của các bên liên quan đến vấn đề nêu ở đây và thay thế tất cả các thoả thuận bằng lời và bằng văn bản trước đây. Việc phía Best Western International không tiến hành hoặc trì hoãn thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào nêu ở đây hoặc việc thực thi các điều khoản và điều kiện của Điều khoản sử dụng này sẽ không bị coi là hành vi khước từ. Nếu bất kỳ phần hoặc quy định nào của các Điều khoản sử dụng này được phát hiện là không hợp lệ, không thể thi hành, hoặc không có hiệu lực, thì phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Tiêu đề chỉ có mục đích hỗ trợ một cách thuận tiện, không sử dụng để giải thích các Điều khoản sử dụng này.

THÔNG BÁO

Tất cả các thông báo và nội dung liên lạc khác được cho phép hoặc yêu cầu bởi các quy định của các Điều khoản sử dụng này có thể được cung cấp bằng thư điện tử, thư bưu điện hoặc Best Western International có thể đăng thông báo trên Trang web này. Thông báo được coi là đã cung cấp khi bạn nhận được qua thư điện tử hoặc thư bưu điện hoặc ngay lập tức khi đăng lên Trang web này.

Menu

 Vietnamese
Menu