Taxes & Fees

Thuế và Phí

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

Trên trang web của Best Western International, Inc, bestwestern.com, bạn có thể tìm kiếm và đặt phòng tại hơn 4.100† khách sạn được sở hữu và hoạt động độc lập mang thương hiệu Best Western trên toàn cầu. Xin lưu ý rằng Best Western International, Inc. không sở hữu, điều hành hay quản lý bất kỳ khách sạn nào, không phải nhà cung cấp phòng khách sạn, không phải bên đối tác của bất kỳ hợp đồng đặt phòng nào và không thu và/hoặc chuyển bất kỳ thuế sử dụng phòng hoặc thuế tương tự cho bất kỳ cơ quan thuế nào. Hơn nữa, Best Western International, Inc. không phải là đại lý cho bất kỳ bên nào trong giao dịch này. Bạn cần gửi mọi câu hỏi về thuế và phí đã tính và đã thu cho khách sạn tương ứng.

Chúng tôi cung cấp hai loại đặt phòng thông qua trang web và thông qua hệ thống đặt phòng trên điện thoại. Loại đặt phòng thứ nhất cho phép bạn đặt phòng dựa vào giá do khách sạn niêm yết. Chúng tôi chuyển tiếp thông tin chi tiết của đặt phòng cho khách sạn và bạn thanh toán trực tiếp cho khách sạn tại thời điểm trả phòng. Khoản thanh toán không chỉ bao gồm giá phòng mà còn có các khoản thuế và phí hiện hành. Nếu bạn có thắc mắc về những khoản thuế và phí có thể áp dụng, vui lòng kiểm tra các thông tin chi tiết với khách sạn trước khi đặt phòng.

Đối với loại đặt phòng thứ hai, khi bạn đồng ý thanh toán trước tiền phòng, chúng tôi sẽ chuyển thông tin chi tiết của đặt phòng cho khách sạn và khách sạn sẽ thu trước tiền phòng. Với các đặt phòng trả trước, khách sạn có thể thu trước các khoản thuế và phí áp dụng hoặc thu tại thời điểm trả phòng. Nếu bạn có thắc mắc về các khoản thuế và phí hoặc thời điểm bị thu phí, vui lòng kiểm tra các thông tin chi tiết với khách sạn trước khi đặt phòng.

Khoản tiền hiển thị trong dòng Thuế và Phí là tổng số tiền chúng tôi ước tính khách sạn sẽ lập hóa đơn cho thuế áp dụng, phí chính phủ và những chi phí khách sạn nhất định khác. Chúng tôi tính toán số tiền này dựa trên thông tin do khách sạn cung cấp. Best Western International, Inc. không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của số tiền hiển thị. Xin lưu ý rằng khách sạn cũng có thể thu những mục khác không có trong giá hoặc Thuế và Phí đã báo, như phí nghỉ dưỡng, phí tiếp thị, phí đậu xe và các phí phát sinh (ví dụ: phí sử dụng quầy bar mini). Bạn sẽ thanh toán trực tiếp các khoản tiền, nếu có, cho khách sạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về những khoản phí này, vui lòng trao đổi các thông tin chi tiết với khách sạn trước khi đặt phòng.

Bạn cần có thẻ tín dụng hợp lệ để nhận phòng. Nếu bạn không có thẻ tín dụng hợp lệ hoặc không muốn sử dụng thẻ tín dụng, vui lòng liên hệ với khách sạn để tìm hiểu về các chính sách nhận phòng trước khi đặt phòng.

Menu

 Vietnamese
Menu