Privacy Policy

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

CẬP NHẬT LẦN CUỐI: Tháng 2 năm 2022

Chính sách này mô tả cách thức Best Western International, Inc. và các công ty con bao gồm SureStay, Inc. (“BWI”, “chúng tôi”) thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân.  Xin lưu ý rằng các khách sạn và cơ sở lưu trú mang thương hiệu Best Western® (“Khách sạn được cấp phép”) đều thuộc sở hữu riêng và được vận hành độc lập, chứ không thuộc quyền sở hữu, quản lý hay kiểm soát của BWI.  Bên cạnh đó, ngoài phạm vi nước Mỹ, các công ty không thuộc sở hữu của BWI đôi khi sẽ được phép cấp phép cho thương hiệu Best Western®.  Dù được BWI coi là “Đối tác liên kết” nhưng các công ty này không thuộc quyền sở hữu hay kiểm soát của chúng tôi.  Khi bạn cung cấp thông tin cho một Khách sạn được cấp phép hay Đối tác liên kết, các công ty đó có thể áp dụng những chính sách và biện pháp bảo vệ quyền riêng tư riêng.

Dưới đây là các chủ đề khác nhau mà bạn có thể nhấp vào để tìm hiểu:

Cách sử dụng và xử lý thông tin chúng tôi thu thập

Chia sẻ thông tin

Lựa chọn của bạn

Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin

Những quốc gia tham gia xử lý

Thông tin liên hệ

Cách sử dụng và xử lý thông tin chúng tôi thu thập

Bảng dưới đây trình bày ví dụ về loại thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. 

Bối cảnh

Loại thông tin

Mục đích chính của việc thu thập
và sử dụng thông tin

Đặt phòng

Chúng tôi thu thập thông tin liên hệ, thông tin thanh toán, thông tin đặt phòng và lựa chọn về phòng của bạn.  Chúng tôi thu thập những thông tin đó trực tiếp từ bạn khi bạn đặt phòng.  Trong một vài trường hợp, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về tình trạng sức khỏe của khách.  Ví dụ: Khách được quyền chọn cung cấp thông tin về tình trạng khuyết tật trong yêu cầu chọn phòng.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng, đáp ứng yêu cầu đặt phòng của bạn và tiến hành các bước thúc đẩy những nghĩa vụ đó.  Ở một số khu vực tài phán, chúng tôi cũng cần thông tin của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý về việc thu thập và duy trì thông tin của khách.  Ngoài ra, chúng tôi còn có lợi ích hợp pháp trong việc phân tích xu hướng và thói quen của khách.  Trong một số trường hợp hiếm hoi khi thu thập thông tin về tình trạng sức khỏe của khách, chúng tôi chỉ thu thập thông tin đó nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của khách và không dùng cho mục đích nào khác.

Best Western Rewards® (“BWR”)

BWR là chương trình tặng thưởng cho khách hàng thân thiết của Best Western.  Chúng tôi thu thập từ bạn thông tin liên hệ, phương thức liên lạc ưu tiên, lịch sử đặt phòng, chi tiết đổi điểm và những lựa chọn về chương trình khách hàng thân thiết của đối tác.  Chúng tôi thu thập thông tin này khi bạn đăng ký chương trình BWR, đổi điểm thưởng, đặt phòng khách sạn, cập nhật tài khoản BWR hoặc liên kết tài khoản BWR với một chương trình khách hàng thân thiết của đối tác.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng đối với bạn.  Ví dụ: Chúng tôi sử dụng thông tin để hỗ trợ bạn tích lũy và đổi phần thưởng, điểm hoặc điểm tín dụng có liên quan đến chương trình khách hàng thân thiết.  Chúng tôi cũng có lợi ích hợp pháp trong việc tiếp thị với bạn cũng như phân tích xu hướng và thói quen giữa các thành viên chương trình tặng thưởng của chúng tôi.  Để biết toàn bộ điều khoản của chương trình BWR, vui lòng truy cập www.bestwesternrewards.com.

Best Western Travel Card®

Chúng tôi thu thập thông tin liên hệ và thông tin thanh toán của bạn khi bạn mua Best Western Travel Card®.  

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng đối với bạn.  Chúng tôi cũng có lợi ích hợp pháp trong việc tiếp thị với bạn cũng như phân tích xu hướng và thói quen của các chủ thẻ Best Western Travel Card. 

Để biết toàn bộ điều khoản và điều kiện của Best Western Travel Card, vui lòng truy cập www.travelcard.bestwestern.com.  

Cookie và hoạt động theo dõi của bên thứ nhất

Chúng tôi sử dụng cookie và GIF trong suốt. “Cookie” là những đoạn thông tin nhỏ mà một trang web gửi vào ổ cứng trên máy tính của bạn khi bạn xem trang web đó.

Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc thúc đẩy trang web của mình hoạt động hiệu quả cũng như phân tích xu hướng và thói quen của các khách truy cập trang web đó.

Cookie và hoạt động theo dõi của bên thứ ba

Chúng tôi tham gia vào hoạt động quảng cáo dựa trên hành vi.  Cụ thể, một bên thứ ba sẽ sử dụng công nghệ (ví dụ như cookie) để thu thập thông tin về quá trình bạn sử dụng trang web của chúng tôi, từ đó hiển thị quảng cáo về những sản phẩm và dịch vụ phù hợp với mối quan tâm của bạn trên trang web của chúng tôi hoặc trên các trang web khác. 

Công ty sử dụng dịch vụ theo dõi thông tin khách hàng của bên thứ 3, bao gồm cả quảng cáo theo hành vi, chỉ thỏa thuận sự đồng ý khi có luật pháp yêu cầu.

Kết nối qua email

Nếu bạn nhận được email từ chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng một số công cụ nhất định để thu thập các dữ liệu liên quan đến thời điểm bạn mở thư, nhấp vào liên kết hay biểu ngữ bất kỳ trong thư hoặc thực hiện đặt phòng.

Công ty rất mong muốn có thể hiểu rõ cách bạn tương tác với các xác nhận đặt phòng. Công ty cũng sử dụng hệ thống khác theo dõi email, chỉ thỏa thuận sự đồng ý khi luật pháp yêu cầu.

Chăm sóc khách hàng

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi về vấn đề nào đó, chúng tôi sẽ thu thập tên và địa chỉ email của bạn cũng như bất kỳ nội dung nào khác mà bạn gửi cho chúng tôi để trả lời.

Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc nhận và xử lý thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi về các vấn đề bạn đưa ra.

Danh sách gửi thư

Khi bạn chọn hoặc đăng ký tham gia một trong các danh sách gửi thư của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ email hoặc địa chỉ gửi thư bưu điện của bạn.   

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc sản phẩm và dịch vụ của các công ty khác, nếu bạn đồng ý nhận những thông tin đó.  Chúng tôi cũng có lợi ích hợp pháp trong việc chia sẻ với bạn thông tin về dịch vụ của chúng tôi cũng như dịch vụ của các đối tác.

Thiết bị di động

Chúng tôi thu thập thông tin từ thiết bị di động của bạn, ví dụ như thông tin nhận dạng duy nhất mà thiết bị của bạn quảng bá khi bạn truy cập trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi.

Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc nhận dạng khách truy cập duy nhất và hiểu rõ cách thức người dùng tương tác với chúng tôi trên thiết bị di động của họ.

Chương trình khuyến mãi của đối tác

Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp trong quá trình tham gia chương trình khuyến mãi đồng thương hiệu với các công ty khác.  Ví dụ: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin nếu bạn đăng ký thẻ tín dụng đồng thương hiệu Best Western.

Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc thực hiện các chương trình khuyến mãi này. Lợi ích đó bao gồm việc chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác nhằm xác định xem bạn có đủ điều kiện tham gia khuyến mãi hay không và nhiều mục đích khác.

Khảo sát

Khi bạn tham gia vào một cuộc khảo sát, chúng tôi sẽ thu thập thông tin mà bạn cung cấp qua cuộc khảo sát đó. 

Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc hiểu rõ ý kiến của bạn và thu thập thông tin liên quan đến tổ chức của chúng tôi nhằm mục đích cải thiện dịch vụ.

Các chương trình rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi

Khi bạn tham gia một chương trình rút thăm trúng thưởng hoặc một cuộc thi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về bạn, trong đó có thông tin liên hệ, để thông báo cho bạn khi bạn trúng thưởng.

Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc tổ chức chương trình rút thăm trúng thưởng.  Trong một số trường hợp, theo quy định của pháp luật, chúng tôi cũng phải thu thập thông tin về những người tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng của chúng tôi và chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc tuân thủ các quy định pháp luật đó.

Hoạt động tương tác trên trang web

Chúng tôi sử dụng công nghệ để giám sát cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Cụ thể, chúng tôi có thể theo dõi những liên kết bạn nhấp vào hoặc thông tin bạn nhập vào các biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi. 

Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc hiểu rõ cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi nhằm cải thiện trang web tốt hơn cũng như hiểu rõ những lựa chọn ưu tiên và mối quan tâm của bạn nhằm chọn ra những sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể thấy hữu ích nhất.

Nhật ký web

Chúng tôi thu thập từ khách truy cập những thông tin như loại trình duyệt, hệ điều hành, địa chỉ Giao thức internet (IP) (một số được gán tự động cho máy tính khi máy tính đó sử dụng Internet), tên miền, hoạt động nhấp chuột, trang web chuyển hướng và/hoặc dấu ngày/giờ.

Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc giám sát các mạng lưới và khách truy cập vào các trang web của chúng tôi.  Bên cạnh đó, nhật ký web còn giúp chúng tôi nắm được những dịch vụ nào được khách hàng ưa chuộng nhất.

Truy cập WiFi

Dù không cung cấp mạng WiFi tại các Khách sạn được cấp phép nhưng chúng tôi có cung cấp WiFi tại các văn phòng của BWI (ví dụ như trụ sở của chúng tôi).  Chúng tôi thu thập thông tin về các cá nhân truy cập các mạng WiFi đó.

Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc cung cấp mạng WiFi và thu thập thông tin nhằm mục đích ngăn chặn gian lận và đảm bảo bảo mật.

Ứng viên xin việc

Nếu bạn nộp đơn xin việc tại công ty của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cần thiết để đánh giá đơn xin việc của bạn. 

Chúng tôi sử dụng thông tin về các ứng viên tiềm năng để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc đánh giá ứng viên.

Nhân viên

Nếu bạn đang hoặc từng là nhân viên của BWI, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cần thiết cho việc làm của bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin về các nhân viên hiện tại để thực hiện các nghĩa vụ của chủ lao động.  Trong một số trường hợp, theo quy định của pháp luật, chúng tôi cũng phải thu thập thông tin về nhân viên và chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc tuân thủ các quy định pháp luật đó.  Chúng tôi cũng có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng thông tin việc làm để sắp xếp nhân viên hiệu quả và điều hành lực lượng lao động. 

Ngoài thông tin chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn, chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin về bạn từ các nguồn khác như đối tác kinh doanh, Đối tác liên kết hoặc các nguồn công khai có sẵn.  Ví dụ: Nếu bạn đặt phòng tại một trong các Khách sạn được cấp phép của chúng tôi, khách sạn đó sẽ chuyển thông tin cho chúng tôi như một phần trong lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bên cạnh các mục đích khác, trong việc duy trì hệ thống đặt phòng toàn cầu và chuẩn bị cho dịch vụ khách hàng và hoạt động hỗ trợ.

Ngoài các mục đích và trường hợp sử dụng nêu trên, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cho những mục đích sau:

 • Quản lý nội bộ cũng như quản lý các mối quan hệ của chúng tôi.
 • Phân tích.
 • Nhận dạng bạn khi bạn truy cập các trang web hoặc Khách sạn được cấp phép của chúng tôi.
 • Cung cấp dịch vụ cho bạn cũng như cải thiện dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.
 • Trả lời các câu hỏi liên quan đến việc hỗ trợ, cơ hội việc làm hoặc các yêu cầu khác.
 • Gửi nội dung tiếp thị và quảng cáo, trong đó có thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, chương trình giảm giá hoặc chương trình khuyến mãi của chúng tôi.
 • Đơn giản hóa quy trình đặt phòng hoặc thanh toán.
 • Đảm bảo an toàn và an ninh cho khách, nhân viên và các khách truy cập khác.

Dù mục đích chính của chúng tôi khi thu thập thông tin về bạn đã được mô tả trong các phần trên nhưng trong nhiều trường hợp, chúng tôi không chỉ có một mục đích.  Ví dụ: Nếu bạn đặt phòng, chúng tôi sẽ thu thập thông tin của bạn để chúng tôi, hoặc Khách sạn được cấp phép của chúng tôi, có thể thực hiện hợp đồng với bạn, nhưng chúng tôi cũng thu thập thông tin của bạn vì chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc duy trì thông tin đó sau khi giao dịch của bạn hoàn tất. Nhờ đó, chúng tôi có thể trả lời mọi câu hỏi về thời gian lưu trú của bạn thật dễ dàng và nhanh chóng.  Do đó, việc chúng tôi thu thập và xử lý thông tin của bạn có thể dựa trên nhu cầu thực hiện hợp đồng, nghĩa vụ theo pháp luật, lợi ích hợp pháp trong việc tiến hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi và/hoặc sự đồng ý của bạn.

Chia sẻ thông tin

Ngoài những trường hợp cụ thể được trình bày ở các mục khác trong chính sách này, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin trong những trường hợp sau:

 1. Khách sạn được cấp phép và Đối tác liên kết. Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với Khách sạn được cấp phép - là bên sẽ hoàn thành việc đặt phòng. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin của bạn với các Đối tác liên kết ở khu vực địa lý của Khách sạn được cấp phép mà bạn từng lưu trú hoặc dự định lưu trú.  Tùy từng trường hợp, Khách sạn được cấp phép và Đối tác liên kết sẽ sử dụng thông tin của bạn cho nhiều mục đích khác nhau, ví dụ như chuẩn bị cho thời gian bạn lưu trú, cung cấp phòng nghỉ cho bạn, tiếp thị hoặc đổi điểm thưởng.
 1. Đối tác của BWR. Chúng tôi chia sẻ thông tin với các công ty độc lập mà chúng tôi hợp tác hoặc là bên tham gia trong chương trình BWR của chúng tôi, giúp bạn tích lũy và đổi thưởng, điểm hoặc điểm tín dụng liên quan đến tư cách thành viên BWR của bạn và phù hợp với tùy chọn tích lũy và sử dụng mà bạn đã chọn.  Ví dụ: Bạn có thể quyết định chọn một đối tác hàng không cụ thể để bạn tích lũy điểm BWR.  Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin với các công ty độc lập nếu bạn đã đồng ý nhận thông tin khuyến mãi và tiếp thị từ các đối tác kinh doanh bên thứ ba của Best Western.
 1. Thông tin tiếp thị và khuyến mãi của đối tác. Chúng tôi chia sẻ thông tin với các công ty độc lập nếu bạn đã đồng ý nhận thông tin khuyến mãi hoặc tiếp thị từ các đối tác kinh doanh bên thứ ba của Best Western. Chúng tôi cũng tổ chức các cuộc thi, chương trình rút thăm trúng thưởng hoặc chương trình khuyến mãi khác với các đối tác bên thứ ba.  Nếu bạn quyết định tham gia một cuộc thi, chương trình rút thăm trúng thưởng hoặc chương trình khuyến mãi do một đối tác bên thứ ba tài trợ, thông tin bạn cung cấp sẽ được chia sẻ với chúng tôi và với họ.  Việc họ sử dụng thông tin của bạn không bị chi phối bởi chính sách quyền riêng tư này. 
 1. Đại lý du lịch và các trang web du lịch trực tuyến. Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các đại lý du lịch và/hoặc trang web du lịch trực tuyến mà bạn sử dụng nhằm mục đích xử lý yêu cầu đặt phòng của bạn và tuân thủ mọi yêu cầu hoặc nhu cầu của các tổ chức đó.
 1. Nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ. Không kể những mục đích khác, các nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi quản lý cơ sở dữ liệu, trang web, hoạt động tiếp thị, thông tin liên lạc và các cuộc khảo sát; các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng tôi về kỹ thuật và hậu cần; các nhà cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi xử lý quy trình thanh toán; và các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng tôi hoàn thành đặt phòng cũng như đơn hàng. Công ty cũng chia sẻ thông tin của nhân viên với bộ phận nhân sự và các nhà cung cấp dịch vụ phúc lợi.
 1. Công khai. Một số trang web của chúng tôi có thể cho phép đăng bình luận hoặc đánh giá trên diễn đàn công cộng.  Nếu bạn quyết định gửi thông tin lên các trang này, thông tin đó có thể sẽ được hiển thị công khai.
 1. Các trường hợp tiết lộ khác không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin để tuân thủ trát đòi hầu tòa, trát hoặc lệnh của tòa án; khi có liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý nào; để tuân thủ luật pháp liên quan; hoặc để đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia tại Mỹ hoặc các khu vực tài phán khác mà chúng tôi hoạt động. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn để xác lập hoặc thực thi các quyền của chúng tôi, để biện hộ trước một khiếu nại pháp lý, để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến những hành vi bất hợp pháp tiềm ẩn, hành vi bị nghi là gian lận, sự an toàn về người hoặc tài sản, hoặc hành vi vi phạm các chính sách của chúng tôi, hoặc để tuân thủ yêu cầu của bạn về việc vận chuyển sản phẩm hay cung cấp dịch vụ do bên trung gian thứ ba thực hiện. Chúng tôi còn có thể chia sẻ thông tin với các công ty liên kết (ví dụ như công ty con, công ty liên doanh hoặc các công ty khác thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát chung).  Ngoài ra, nếu công ty khác mua lại hoặc có kế hoạch mua lại công ty, hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin với công ty đó, kể cả ở giai đoạn đàm phán. 
 1. Các trường hợp tiết lộ khác có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi có thể hỏi xem bạn có đồng ý cho chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba không liên kết không được nêu ở mục nào khác của chính sách này hay không.

Lựa chọn của bạn

Bạn có thể đưa ra những lựa chọn sau về thông tin cá nhân của mình:

 1. Email quảng cáo. Bạn có thể làm theo hướng dẫn hủy đăng ký trong các email nhận được để dừng nhận email quảng cáo. Nếu bạn quyết định không nhận email quảng cáo, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn những thông tin liên quan đến dịch vụ.
 2. Thư quảng cáo. Vào bất kỳ lúc nào, nếu không muốn nhận thông tin ưu đãi và/hoặc giấy báo từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi (thông tin liên hệ của chúng tôi có ở dưới), ghi rõ "NO SNAIL MAIL" (KHÔNG GỬI THƯ TỪ THÔNG THƯỜNG) ở dòng tiêu đề cùng với tên, địa chỉ và mã zip của bạn để yêu cầu xóa tên bạn khỏi danh sách gửi thư. Xin lưu ý rằng thư của chúng tôi được soạn sẵn trước khi gửi đi. Dù chúng tôi sẽ xóa tên bạn khỏi danh sách gửi thư sau khi nhận được yêu cầu của bạn nhưng bạn vẫn có thể nhận được những bức thư mà chúng tôi gửi từ trước thời điểm chúng tôi xóa tên bạn khỏi danh sách.
 3. Tin nhắn quảng cáo. Nếu nhận được tin nhắn văn bản chứa thông tin quảng cáo từ chúng tôi, bạn có thể trả lời với cú pháp “STOP” để chọn không nhận tin nhắn văn bản trong tương lai.
 4. Truy cập thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể hoàn tất và gửi Biểu mẫu yêu cầu để yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân của mình. Theo quy định của luật pháp và khi bạn có yêu cầu, chúng tôi sẽ cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn.
 5. Thay đổi về thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cập nhật và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn theo thông tin bạn cung cấp. Hầu hết các trang web của chúng tôi đều cho phép bạn thay đổi hoặc xóa hồ sơ tài khoản của bạn.  Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể lưu giữ thông tin cũ trong các tệp sao lưu theo quy định của pháp luật.  Nếu trang web của chúng tôi không cho phép bạn cập nhật hoặc chỉnh sửa một số thông tin nhất định, bạn có thể hoàn tất và gửi Biểu mẫu yêu cầu để yêu cầu thay đổi thông tin đó.  Dù BWI sẽ nỗ lực hết sức để đáp ứng yêu cầu của bạn nhưng có khả năng chúng tôi sẽ không thể thay đổi thông tin của bạn trong mọi trường hợp.  Ví dụ: Chúng tôi có khả năng sẽ không thể thay đổi thông tin của bạn nếu việc đó gây ra gánh nặng hoặc chi phí quá mức, hoặc buộc chúng tôi phải thay đổi thông tin liên quan đến người khác.
 6. Xóa thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ghi dưới đây để yêu cầu cung cấp thông tin về thời gian chúng tôi lưu giữ một loại thông tin cụ thể. Bạn có thể hoàn tất và gửi Biểu mẫu yêu cầu để yêu cầu chúng tôi xóa thông tin của bạn. Nếu pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn sau khi bạn yêu cầu.  Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, chúng tôi có thể từ chối xóa thông tin của bạn.  Ví dụ: Chúng tôi có thể lưu giữ thông tin cá nhân của bạn khi cần tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và/hoặc thực thi bất kỳ thỏa thuận nào của chúng tôi. 
 7. Thu hồi sự đồng ý hoặc phản đối việc xử lý. Bạn có thể hoàn tất và gửi Biểu mẫu yêu cầu để thu hồi sự đồng ý với việc xử lý (nếu việc xử lý đó dựa trên sự đồng ý) hoặc phản đối việc chúng tôi xử lý.  Nếu bạn thu hồi sự đồng ý hoặc phản đối việc xử lý về sau, chúng tôi có thể sẽ không cung cấp dịch vụ cho bạn nữa.  Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể giới hạn hoặc từ chối yêu cầu của bạn nếu pháp luật cho phép hoặc yêu cầu, hoặc nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn một cách thỏa đáng.
 8. Theo dõi trực tuyến. Chúng tôi hiện không ghi nhận các tín hiệu tự động gửi từ trình duyệt liên quan đến cơ chế theo dõi, mà có thể bao gồm cả câu lệnh "Không theo dõi".
 9. Cư dân California. Cư dân California có thể có quyền yêu cầu chúng tôi gửi thông báo mô tả những loại thông tin cá nhân (nếu có) mà chúng tôi chia sẻ với bên thứ ba hoặc đối tác liên kết nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp.  Nếu bạn là cư dân California và muốn nhận được thông báo như trên, vui lòng gửi văn bản yêu cầu cho chúng tôi theo thông tin trong phần “Thông tin liên hệ” dưới đây.

Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

Không có phương thức truyền qua Internet hay lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối. Dù sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi hành vi truy cập, sử dụng hay tiết lộ trái phép nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp pháp luật yêu cầu chúng tôi thông báo cho bạn về bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể thông báo cho bạn qua phương thức điện tử, bằng văn bản, điện thoại, nếu như pháp luật cho phép.

Một số trang web của chúng tôi cho phép bạn tạo tài khoản.  Khi bạn tạo, trang web sẽ nhắc bạn tạo mật khẩu.  Bạn phải luôn giữ bí mật mật khẩu đó và chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm khi có người truy cập hoặc sử dụng tài khoản của bạn do lấy được mật khẩu, dù việc truy cập hay sử dụng này có được bạn cho phép hay không.  Bạn cần thông báo cho chúng tôi bất cứ khi nào tài khoản hoặc mật khẩu của bạn bị sử dụng trái phép.

Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích nêu trong chính sách này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép lưu giữ lâu hơn.  Ví dụ: Chúng tôi lưu giữ thông tin về chương trình BWR chừng nào một cá nhân vẫn là thành viên của BWR do điểm BWR không hết hạn và thông tin đó là cần thiết để cá nhân này có thể đổi thưởng.  Chúng tôi lưu giữ thông tin trong hệ thống đặt phòng, dưới dạng đầy đủ hoặc tóm tắt, trong ba năm kể từ khi khách trả phòng để xử lý yêu cầu đặt phòng của bạn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng sau đặt phòng, lập hóa đơn và lưu trữ hồ sơ.  Chúng tôi thường lưu giữ thông tin trong hệ thống khiếu nại chăm sóc khách hàng trong ba năm kể từ khi nhận được thông tin, trừ khi thông tin đó là cần thiết cho một mục đích đang thực hiện, ví dụ như giải quyết một vấn đề tồn đọng. 

Những quốc gia tham gia xử lý

BWI điều hành hoạt động từ Mỹ và tuân theo luật pháp nước Mỹ.  Các cá nhân cung cấp thông tin cho BWI hoặc truy cập trang web của BWI cần lưu ý rằng luật pháp nước Mỹ có thể khác với luật pháp tại quốc gia họ cư trú.  Ví dụ: Trong vài trường hợp, chúng tôi buộc phải chia sẻ thông tin của bạn với nhân viên thực thi pháp luật Mỹ.  Dưới đây là thông tin cụ thể về những dữ liệu BWI nhận được từ các quốc gia khác hoặc do BWI chuyển cho các quốc gia khác:

 • Transmission of Information from the European Union.  If BWI transmits your information to a processor outside of the EEA, BWI will take steps to ensure that the processor complies with the substantive principles of the GDPR.  If you would like more information concerning the protections applied for a particular onward transfer you can contact us using the information below.  If you feel that BWI has mishandled your personal information, please contact BWI using the contact information below with a written description of your complaint. After receiving such written description, a representative from BWI's Customer Care Department will contact you to set up a time and manner to discuss your complaint. BWI is dedicated to addressing all legitimate complaints about its treatment of your personal information and will make a good faith effort to engage in communications to address such complaints.
  By booking a reservation, or providing my information to BWI, I understand that I am transferring my information directly to BWI in the United States, which is a form of processing that I am choosing to undergo, and that the United States may not offer the same level of privacy protections as my home country.

  BWI thường cố gắng sử dụng các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban châu Âu phê duyệt cho việc chuyển thông tin cá nhân từ châu Âu sang các quốc gia chưa thông qua luật bảo vệ dữ liệu tương tự. Nếu các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn chưa được thông qua hoặc không đầy đủ, BWI sẽ chuyển thông tin cá nhân ra bên ngoài châu Âu dựa trên những yếu tố sau:

  • Đặt phòng được thực hiện với BWI. Bằng cách đặt phòng hoặc cung cấp thông tin cho BWI, bạn đang chuyển thông tin trực tiếp cho BWI tại Hoa Kỳ. Đây là hình thức xử lý mà bạn chọn áp dụng và bạn công nhận rằng Hoa Kỳ có thể không cung cấp mức độ bảo vệ quyền riêng tư giống như quốc gia sở tại của bạn.
  • Đặt phòng được thực hiện với Chi nhánh. Việc chuyển thông tin cá nhân từ một Chi nhánh ở Châu Âu cho BWI tại Hoa Kỳ (và chuyển tới địa điểm mà bạn đặt phòng) là cần thiết để kết thúc hoặc thực hiện mối quan hệ hợp đồng của bạn với Khách sạn được cấp phép.
 • Truyền thông tin tới các quốc gia khác. Ngoài việc thông tin của bạn được chuyển tới Mỹ - nơi BWI đặt trụ sở - nếu bạn đặt phòng tại một Khách sạn được cấp phép ở nước ngoài, thông tin của bạn sẽ được gửi cho khách sạn đó cũng như cho Đối tác liên kết liên quan đến khách sạn đó. Ngoài ra, chúng tôi có thể gửi thông tin của bạn cho một nhà cung cấp hoặc đối tác tại nước ngoài nhằm mục đích quản lý chương trình BWR và mục đích tiếp thị.

Thông tin khác

Dưới đây là các thông tin khác về biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi:

 • Ứng dụng, trang web và mạng xã hội của bên thứ ba. Chúng tôi không có quyền kiểm soát biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của các trang web hay ứng dụng mà chúng tôi không sở hữu. Các trang web hoặc thông tin liên lạc của chúng tôi cũng có thể chứa phần bổ trợ và các tính năng khác tích hợp nền tảng mạng xã hội của bên thứ ba. Nếu bạn tương tác với các trang web hoặc thông tin liên lạc này, bên thứ ba điều hành các nền tảng đó có thể nhận dạng bạn, xác định cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và liên kết cũng như lưu trữ thông tin này với hồ sơ mạng xã hội của bạn.
 • Thay đổi về Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi có thể thay đổi chính sách và các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư theo thời gian.  Trong trường hợp chính sách của chúng tôi có thay đổi lớn, chính sách được áp dụng khi bạn gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi thường sẽ chi phối thông tin đó, trừ khi chúng tôi có được sự đồng ý của bạn về chính sách quyền riêng tư mới.
 • Accessibility. If you are visually impaired, you may access this notice through your web browser’s audio readers.
 • Information for California Residents. California Civil Code 1798.115(c), 1798.130(a)(5)(c), 1798.130(c), and 1798.140 indicate that organizations should disclose whether certain categories of information are “sold” or transferred for an organization’s “business purpose” as those terms are defined under California law. You can find a list of the categories of information that we share here. Please note that because this list is comprehensive it may refer to types of information that we share about people other than yourself. If you would like more information concerning the categories of personal information (if any) we share with third parties or affiliates for those parties to use for direct marketing please submit a request to us using the information in the "Contact Information" section below. We do not discriminate against California residents who exercise any of their rights described in this Privacy Policy.
 • Thông báo Khuyến khích tài chính của California. Khách có thể ghi danh BWR để nhận được kỳ lưu trú khách sạn miễn phí, các chương trình khuyến mãi và ưu đãi độc quyền. Khi khách đăng ký BWR, chúng tôi sẽ hỏi thông tin liên hệ và tùy chọn ưu tiên về liên lạc của họ. Sau khi khách đăng ký, chúng tôi sẽ theo dõi hoạt động lưu trú tại khách sạn, đặt phòng và đổi điểm. Do liên quan đến việc thu thập thông tin cá nhân nên BWR có thể được hiểu là một chương trình “khuyến khích tài chính” theo luật của California. Giá trị thông tin cá nhân của bạn có liên quan đến giá trị của các sản phẩm, dịch vụ hoặc kỳ lưu trú khách sạn miễn phí hoặc được giảm giá mà bạn nhận được khi đổi điểm. Giá trị này dựa trên chi phí liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hoặc kỳ lưu trú khách sạn miễn phí hoặc được giảm giá đó.

Bạn có thể gọi số 1(800) 894-4365 để yêu cầu ngừng tham gia BWR bất cứ lúc nào. Truy cập vào trang Điều khoản và điều kiện của BWR để xem toàn bộ quy tắc chương trình, bao gồm cả cách tham gia. Nếu bạn là nhân viên hiện tại của BWI, vui lòng gửi những yêu cầu liên quan đến thông tin cá nhân của bạn cho bộ phận nhân sự. Nếu bạn là nhân viên cũ của BWI, vui lòng liên lạc tới địa chỉ email hoặc số điện thoại được liệt kê ở trên.

Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời mọi câu hỏi, bình luận hoặc khiếu nại về biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi.  Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1-800-528-1238

Best Western International, Inc.

Customer Care Department

P.O. Box 10203

Phoenix, AZ 85064

Attn: Customer Care

Best Western International, Inc.

Unit 7 Citylink Business Park

Old Nass Road

Dublin 12

Ireland

Attn: Legal Department

(Đại diện của BWI tại Liên minh châu Âu)

Xin lưu ý rằng thông tin liên lạc qua email không nhất thiết được bảo mật; chính vì thế, bạn không nên gửi kèm Thông tin thanh toán hoặc Thông tin nhạy cảm trong email gửi cho chúng tôi.

Nếu quý vị không hài lòng với phản hồi của chúng tôi, và sống tại khu vực Liên Minh Châu Âu, quý vị có thể cóquyền trình khiếu nại với cơ quan giám sát địa phương của quý vị.

CẬP NHẬT LẦN CUỐI: Tháng 2 năm 2022

EFFECTIVE : Tháng 2 năm 2022

 

Tiết Lộ Chia Sẻ Thông Tin của California


Bộ Luật Dân Sự California 1798.115(c), 1798.130(a)(5)(c), 1798.130(c), và 1798.140 cho biết các công ty nên tiết lộliệu các danh mục thông tin sau về các cư dân California có được thu thập hoặc chuyển giao hay không. Lưu ý rằng
BWI không bán thông tin được thu thập về các cư dân California. Lưu ý rằng mặc dù một danh mục có thể được đánhdấu, điều đấy không có nghĩa là chúng tôi có thông tin về quý vị trong danh mục đó. Ví dụ: khi chúng tôi chuyển giaosố tài khoản ngân hàng cho mục đích kinh doanh thanh toán cho các nhân viên (ví dụ: gửi tiền trực tiếp) chúng tôi không thu hoặc chuyển số tài khoản ngân hàng của các cá nhân đặt chỗ hoặc gửi câu hỏi trên trang “contact us” (liênhệ chúng tôi) trong trang web của chúng tôi.

 
Categories of Personal Information That We Collect To Whom We Disclose Personal Information for a Business Purpose
Customer identifiers – such as name, postal address, phone number, unique personal identifier, online identifier, internet protocol (IP) address, device ID, email address, account name,  BWR number, driver’s license number, passport number, or other similar identifiers  
 • Other Service Providers
 • Equipment manufacturer support
 • Product and service fulfillment companies
 • Internet service providers
 • Advertising Networks
 • Social Networks
 • Payment Processors and financial institutions
 • Government entities, law enforcement, lawyers, auditors, consultants and other parties as required by law
 • Data analytics providers
Professional/employment information– such as name, postal address, phone number, unique personal identifier, online identifier, internet protocol (IP) address, device ID, email address, account name, signature, social security number, driver’s license number, passport number, or other similar identifiers, occupation, and professional references.  
 • Other Service Providers
 • Internet service providers
 • Social Networks
 • Payment Processors and financial institutions
 • Government entities, law enforcement, lawyers, auditors, consultants and other parties as required by law
Financial information – such as bank account number, credit or debit card number, or other financial information.  
 • Other Service Providers
 • Payment Processors and financial institutions
 • Government entities, law enforcement, lawyers, auditors, consultants and other parties as required by law
Employee medical / health insurance information – such as information from a healthcare provider regarding an individual’s medical history, mental or physical condition, or treatment;  an individual’s insurance policy number or subscriber identification number, any unique identifier used by a health insurer to identify the individual, or any information in the individual’s application and claims history.   
 • Other Service Providers
 • Government entities, law enforcement, lawyers, auditors, consultants and other parties as required by law
Protected characteristics – such as race, gender, physical or mental disability, and religion.  
 • Other Service Providers
 • Government entities, law enforcement, lawyers, auditors, consultants and other parties as required by law
Commercial transaction information – such as information about products or services purchased, obtained, or considered, or other purchasing or consuming histories or tendencies.  
 • Other Service Providers
 • Product and service fulfillment companies
 • Advertising Networks
 • Social Networks
 • Payment Processors and financial institutions
 • Government entities, law enforcement, lawyers, auditors, consultants and other parties as required by law
 • Data analytics providers
Network activity data– internet or other electronic network activity information, such as browsing history, search history, and information regarding an individual’s interaction with an internet website, application, or advertisement.  
 • Other Service Providers
 • Managed Security Service Providers
 • Equipment manufacturer support
 • Product and service fulfillment companies
 • Internet service providers
 • Advertising Networks
 • Social Networks
 • Government entities, law enforcement, lawyers, auditors, consultants and other parties as required by law
 • Data analytics providers
Geolocation data – such as precise physical location.  
 • Other Service Providers
 • Managed Security Service Providers
 • Internet service providers
 • Advertising Networks
 • Social Networks
 • Government entities, law enforcement, lawyers, auditors, consultants and other parties as required by law
 • Data analytics providers
Audio, electronic, visual and similar information  – such as pictures, a recording of a customer service call, security video surveillance footage).  
 • Other Service Providers
 • Government entities, law enforcement, lawyers, auditors, consultants and other parties as required by law
Inferences drawn from any of the Personal Information listed above to create a profile or summary about, for example, an customer’s preferences.  
 • Other Service Providers
 • Product and service fulfillment companies
 • Advertising Networks
 • Social Networks
 • Data analytics providers

Chú ý

Chú ý: Bản dịch của Chính sách quyền riêng tư này nhằm mục đích hình thành sự hiểu biết chung và không nhằm tạo ra bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ có hiệu lực pháp lý nào đối với bất kỳ Bên nào. Để xem bản báo cáo ban đầu, vui lòng nhấp vào đây.

Menu

 Vietnamese
Menu