CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP BEST WESTERN

Tham gia với chúng tôi

Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng Best Western mang đến bầu không khí làm việc khác biệt, nơi mọi người gắn kết với nhau trong một mục tiêu chung. Thực tế, giúp đỡ lẫn nhau là trọng tâm trong tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu hoạt động như một hệ thống giới thiệu không chính thức vào năm 1946 giữa các khách sạn thành viên, tập trung vào ý tưởng “thành viên giúp đỡ thành viên”. Ngày nay, hơn 1.000 nhân viên trong công ty chúng tôi nối tiếp truyền thống hỗ trợ các thành viên và giúp đỡ nhau thành công.

Việc làm tại công ty - Milan

Việc làm tại công ty - Milan


Ổn định, tiến bộ & tiềm năng

Menu

 Vietnamese
Menu