Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện

THỎA THUẬN NÀY YÊU CẦU TRỌNG TÀI RIÊNG LẺ GIẢI QUYẾT MỌI TRANH CHẤP THAY VÌ BỒI THẨM ĐOÀN HOẶC HÀNH ĐỘNG TẬP THỂ. CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ ĐƯỢC MÔ TẢ BÊN DƯỚI.

Các Điều khoản và điều kiện (“Điều khoản”) có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 (“Ngày chương trình”) này sẽ chi phối Chương trình Best Western Rewards® (“Chương trình”) cũng như chiếm ưu thế và thay thế mọi điều khoản và điều kiện có hiệu lực trước Ngày chương trình. 

Các Điều khoản này áp dụng cho mọi Thành viên của Chương trình bất kể quốc gia cư trú.  Tuy nhiên, một số quốc gia cụ thể có thể áp dụng hạn chế bổ sung trong Chương trình.  Trong những trường hợp đó, điều khoản đặc biệt dành cho từng quốc gia cũng được nêu ở phần cuối các Điều khoản này. 

Các thuật ngữ “bạn” và “của bạn” được sử dụng trong các Điều khoản này để chỉ Thành viên riêng lẻ ghi danh vào Chương trình và đã tạo Tài khoản thành viên (“Tài khoản”).

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình được quản lý bởi Best Western International, Inc. (“BWI”), có trụ sở ở Mỹ, tại địa chỉ 6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016. Đây là bên mà bạn giao kết hợp đồng bằng cách đồng ý với những Điều khoản này.  BWI có thể đơn phương chỉ định một số nhiệm vụ nhất định liên quan đến việc quản lý chương trình cho bất cứ công ty con được chỉ định nào.  Chương trình được quản lý bởi BWI thay mặt cho chính tập đoàn, công ty con của tập đoàn, các khách sạn mang thương hiệu Best Western® được sở hữu và vận hành độc lập trên toàn thế giới (“Khách sạn được cấp phép”) và tổ chức liên kết thuộc bên thứ ba được phép cấp giấy phép thứ cấp cho Khách sạn được cấp phép bên ngoài nước Mỹ, tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trên khắp thế giới (“Đối tác liên kết”.)  Xin lưu ý rằng Khách sạn được cấp phép và Đối tác liên kết là các thực thể độc lập không do BWI hay công ty con của BWI sở hữu, vận hành, quản lý hay kiểm soát.   

Chương trình cung cấp cho Thành viên cơ hội kiếm Điểm Best Western Rewards® (“Điểm”) có thể đổi lấy lưu trú đêm miễn phí tại Khách sạn được cấp phép, dặm bay với các đối tác hãng hàng không nhất định (mỗi hãng là “Đối tác hãng hàng không”) và các dịch vụ hoặc vật phẩm khác với các đối tác chương trình khác.  Thông tin chi tiết hơn về tùy chọn đổi điểm được mô tả bên dưới và có trên Www.Bestwesternrewards.Com hoặc trên trang web Best Western của Đối tác liên kết dành cho khu vực hoặc quốc gia cư trú của bạn (mỗi trang web được gọi là “Trang web địa phương”). 

TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH VÀ TẠO TÀI KHOẢN

Với các cá nhân chưa phải Thành viên, bạn có thể ghi danh vào Chương trình với tư cách là Thành viên mới trực tuyến tại www.bestwestern.com hoặc Trang web địa phương của bạn, bằng thư, bằng cách gọi cho tổng đài Best Western, thông qua ứng dụng Best Western trên thiết bị di động hoặc thông qua quầy tiếp tân tại Khách sạn được cấp phép.  

Bạn phải đủ tuổi thành niên tại quốc gia cư trú của bạn để có thể trở thành Thành viên của Chương trình. 

Để tạo Tài khoản thành viên, theo dõi Điểm và hoạt động tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin hoàn chỉnh và chính xác, bao gồm địa chỉ email hợp lệ hiện tại, số điện thoại và địa chỉ thư tín (“Thông tin tài khoản”).  Bạn không được phép sử dụng Tài khoản của một người khác khi chưa được phép.

CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BWI

Tư cách thành viên của bạn trong Chương trình thể hiện sự chấp thuận và chấp nhận của bạn đối với các Điều khoản này.   

Bằng cách trở thành Thành viên hoặc ở lại trong chương trình, bạn cung cấp Thông tin cá nhân cho BWI sử dụng hệ thống đặt tại Mỹ để xử lý Việc ghi danh và duy trì Tài khoản của bạn. Nếu bạn là công dân cư trú tại Liên minh châu Âu, châu Á hay bất cứ khu vực nào khác, bằng cách trở thành thành viên hoặc ở lại trong chương trình, bạn cung cấp sự chấp thuận công khai đối với việc chuyển thông tin cá nhân của bạn đến Mỹ. NẾU BẠN ĐẠI ĐIỆN CHO MỘT TỔ CHỨC, BẠN SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO RẰNG MỌI THÀNH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VỚI TƯ CÁCH LÀ NHÂN VIÊN HAY NHÀ THẦU THUỘC TỔ CHỨC CỦA BẠN MÀ THÔNG TIN CÁ NHÂN VỀ HỌ CÓ THỂ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BWI ĐÃ CHẤP THUẬN CÔNG KHAI việc truyền và xử lý THÔNG TIN CÁ NHÂN đó đến và trong nước Mỹ. LUẬT PHÁP MỸ VỀ XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN CÓ THỂ KHÔNG NGHIÊM NGẶT NHƯ LUẬT PHÁP TẠI QUỐC GIA CỦA BẠN. VUI LÒNG ĐỌC Chính sách quyền riêng tư của BWI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ CÁCH THỰC HÀNH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BWI (trong đó có liên quan đến VIỆC TRUYỀN DỮ LIỆU QUỐC TẾ VÀ VIỆC BWI tuân thủ theo nguyên tắc Bảo vệ quyền riêng tư Mỹ - châu Âu và Khuôn khổ bảo vệ quyền riêng tư Mỹ - Thụy Sĩ theo quy định của Bộ thương mại Mỹ đối với việc thu thập, sử dụng và lưu giữ Thông tin cá nhân từ các nước thành viên Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ. BWI đã gửi đơn tự xác nhận rằng chúng tôi tuân thủ nguyên tắc của Bảo vệ quyền riêng tư về thông báo, lựa chọn, chuyển tiếp, bảo mật, tích hợp dữ liệu, truy cập và thi hành.   Để biết thêm thông tin về chương trình Bảo vệ quyền riêng tư và xem chứng chỉ của BWI khi chúng tôi được Bộ thương mại Mỹ phê chuẩn, vui lòng truy cập http://www.privacyshield.gov.   Khi trở thành Thành viên của Chương trình hoặc tiếp tục tham gia Chương trình, bạn thể hiện với BWI rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách quyền riêng tư BWI.

BWI chịu toàn bộ trách nhiệm về việc cung cấp chương trình này cho các thành viên. Đôi khi bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân của mình cho các đối tác liên kết vì nhiều mục đích khác nhau.  Bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân bạn cung cấp cho các đối tác liên kết cũng tuân theo chính sách quyền riêng tư và quy trình của đối tác liên kết đó.  Bạn công nhận và đồng ý rằng BWI CÓ THỂ NHẬN thông tin cá nhân của bạn từ các đối tác liên kết đó và mỗi chính sách quyền riêng tư của BWI và đối tác liên kết đó sẽ được áp dụng cho việc sử dụng của thực thể tương ứng đối với thông tin cá nhân của bạn.

SỬ DỤNG THÔNG TIN TÀI KHOẢN CỦA BẠN

Bên cạnh mọi quyền được cấp cho BWI liên quan đến Thông tin tài khoản của bạn trong Chính sách quyền riêng tư của BWI, chúng tôi sử dụng Thông tin tài khoản của bạn để quản lý và kiểm soát sự tham gia của bạn vào Chương trình, đồng thời để cải thiện Chương trình trong phạm vi luật áp dụng cho phép. 

Bạn cũng ủy quyền cho BWI chia sẻ Thông tin tài khoản của mình với công ty con của BWI và bên thứ ba, bao gồm Khách sạn được cấp phép, Đối tác liên kết và các đối tác Chương trình khác; nhà cung cấp phần thưởng; công ty dịch vụ thực hiện để xử lý yêu cầu đổi điểm; nhà cung cấp dịch vụ công nghệ để phục vụ Tài khoản thành viên của bạn và tạo điều kiện cho quá trình đặt phòng cũng như xử lý đặt phòng; cùng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho BWI trong môi trường bảo mật.

Nếu bạn là công dân hoặc cư dân hợp pháp của Mỹ hoặc Canada, bạn chấp thuận công khai cho BWI lấy dữ liệu “truy vấn mềm” được phép từ hãng thông tin tín dụng hoặc cơ quan báo cáo tín dụng để xác định xem bạn có đủ điều kiện nhận Best Western Rewards® MasterCard® và Best Western Rewards® Platinum Plus® MasterCard® hoặc các sản phẩm, chương trình, dịch vụ và ưu đãi khác mà có thể bạn quan tâm. “Truy vấn mềm” là yêu cầu dành cho hãng thông tin tín dụng cung cấp tên của khách hàng đáp ứng đủ một số tiêu chuẩn nhất định để nhận ưu đãi hoặc tín dụng của doanh nghiệp, nhưng không bao gồm việc nhận báo cáo tín dụng có ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn.

Bạn có thể chỉnh sửa Thông tin tài khoản bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào Tài khoản và cập nhật hồ sơ. Bạn chịu trách nhiệm duy trì Thông tin hồ sơ cập nhật và chính xác.  BWI cung cấp mọi bản kê, thông tin liên lạc và thông tin cập nhật về Chương trình cùng với Tài khoản của bạn thông qua email đến địa chỉ trong Tài khoản của bạn. Việc liên lạc rất quan trọng trong quản lý Chương trình. Nếu bạn không cập nhật Thông tin tài khoản, bao gồm địa chỉ email hợp lệ và đã đăng ký, bạn có thể không nhận được bản kê hoặc các thông tin liên lạc quan trọng khác. Ngoài ra, nếu không có địa chỉ email hợp lệ trên hồ sơ, bạn có thể không được nhận một số loại phần thưởng nhất định, bao gồm voucher đêm miễn phí, thẻ quà tặng ảo, Travel Card và các vật phẩm khác được gửi qua đường điện tử. Nếu bạn không duy trì Thông tin tài khoản cập nhật và chính xác, BWI bảo lưu quyền thực hiện bất cứ hành động nào được cho là cần thiết để bảo vệ Tài khoản của bạn trước truy cập trái phép hoặc gian lận, bao gồm đình chỉ hoặc hạn chế tài khoản của bạn cho đến khi xác nhận được Thông tin tài khoản của bạn.

Ngoài ra, nếu bạn chọn không tham gia nhận thông tin liên lạc từ BWI hoặc nếu bạn không tham gia nhận thông báo từ BWI hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi, bạn sẽ không thể tham gia đầy đủ vào Chương trình, hoặc được trải nghiệm toàn bộ lợi ích cũng như dịch vụ sẵn có cho bạn với tư cách là Thành viên của Chương trình.  Để hủy đăng ký nhận email hoặc thông báo khác, vui lòng làm theo hướng dẫn trong mọi email hoặc thông báo mà bạn nhận được. 

Bạn có thể xem Thông tin tài khoản bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào Tài khoản của bạn tại www.bestwestern.com, Trang web địa phương của bạn hoặc thông qua ứng dụng Best Western trên di động. 

Trong phạm vi luật áp dụng cho phép, bạn có trách nhiệm giám sát hoạt động Tài khoản và báo cáo mọi hoạt động đáng ngờ cho BWI. 
 

KIẾM ĐIỂM CHO LƯU TRÚ

Mọi lưu trú đều đủ điều kiện để kiếm điểm (“Lưu trú hợp lệ”) với ngoại lệ là những trường hợp sau (Lưu trú không hợp lệ”):

Các lưu trú được đặt qua địa lý du lịch trực tuyến (“OTA”), chẳng hạn như priceline.com, expedia.com, travelocity.com, booking.com, kayak.com (tức là các kênh khác với kênh đặt phòng mang thương hiệu của Best Western);

Các lưu trú được đặt qua nhà điều hành du lịch; và

Các lưu trú được đặt với mức giá chiết khấu, chẳng hạn như mức giá dành cho nhân viên, mức giá thực/mua số lượng lớn/FIT, giá lưu trú trên xe buýt/xe buýt liên tỉnh, giá đoàn, giá phần thưởng đêm miễn phí của BWR (giá FX) hoặc giá đã được chiết khấu cho lưu trú dài hơn ba mươi (30) đêm.

Tiêu chuẩn quy định mức giá hoặc kênh đặt phòng của Lưu trú hợp lệ và Lưu trú không hợp lệ có thể thay đổi nên bạn luôn phải xác nhận ngay khi đặt phòng rằng bạn có đang đặt phòng với mức giá đủ điều kiện là Lưu trú hợp lệ không, nếu Lưu trú hợp lệ bạn sẽ kiếm được Điểm, nếu là Lưu trú không hợp lệ bạn sẽ không kiếm được Điểm.  Nếu bạn đặt phòng qua kênh khác với kênh đặt phòng mang thương hiệu Best Western, điều này còn quan trọng hơn nữa.

Bạn kiếm được mười (10) Điểm cho mỗi 1 đô la Mỹ (hoặc một phần của 1 đô la Mỹ) thanh toán cho một lần Lưu trú hợp lệ, bao gồm thuế VAT tại một số khu vực nhất định bên ngoài nước Mỹ nhưng không bao gồm các khoản đã trả cho thuế không phải VAT và các khoản phí phát sinh. Bạn có thể kiếm Điểm cho tối đa ba (3) phòng mỗi lần Lưu trú hợp lệ trong trường hợp: (a) bạn lưu trú tại một (1) phòng; (b) bạn thanh toán tiền của mọi phòng; (c) Điểm cho phòng đó không được cộng cho một Thành viên khác; và (d) bạn trình mã số thành viên Best Western Rewards® tại thời điểm đặt phòng hoặc nhận phòng.

Nếu bạn dùng chung phòng với một Thành viên khác, chỉ một (1) Thành viên nhận được Điểm và các bạn phải tự quyết định ai sẽ là người nhận Điểm. 

Điểm được thêm vào Tài khoản của bạn trong vòng bảy (7) ngày làm việc sau khi bạn trả phòng.

Trong trường hợp các phòng khách sạn riêng lẻ được lập hóa đơn trực tiếp cho tài khoản doanh nghiệp nhưng tại nơi bạn chịu trách nhiệm riêng cho việc ủy quyền thanh toán lúc trả phòng sẽ được coi là Lưu trú hợp lệ.

Đối với đặt phòng nhóm, chỉ ba phòng trong một Lưu trú hợp lệ được nhận Điểm.  Việc chọn ba phòng nào (và Thành viên nào) nhận Điểm là tùy ý người đặt phòng.

Để tính toán Điểm cho Lưu trú hợp lệ được thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác với đô la Mỹ, đầu tiên BWI sẽ đổi số tiền thanh toán sang đô la Mỹ bằng tỷ giá chuyển đổi hợp lý, do BWI quyết định và không thấp hơn mức hàng năm và BWI có quyền đơn phương quyết định nhưng dựa trên tỷ giá chuyển đổi đã được công bố chính thức, rồi tính toán Điểm dựa trên số tiền thanh toán đã được chuyển đổi.  

Nếu bạn có Lưu trú hợp lệ khi đang là Thành viên nhưng không trình thẻ Thành viên hoặc bằng cách khác lưu lại lần lưu trú trong Tài khoản, bạn phải yêu cầu điểm tín dụng cho lần Lưu trú hợp lệ đó trong vòng sáu (6) tháng sau ngày Lưu trú hợp lệ bằng cách truy cập www.bestwestern.com hoặc Trang web địa phương hoặc bằng cách gọi đến tổng đài Best Western.  Yêu cầu cần có tên bạn, số Tài khoản, số điện thoại sử dụng ban ngày và/hoặc địa chỉ email và mã số xác nhận đặt phòng.

Nếu bạn ghi danh vào Chương trình sau khi có lần Lưu trú hợp lệ, bạn chỉ có thể yêu cầu Điểm nếu bạn ghi danh trong vòng ba mươi (30) ngày sau lần Lưu trú hợp lệ đó. Yêu cầu cần có tên bạn, số Tài khoản, số điện thoại sử dụng ban ngày và/hoặc địa chỉ email và mã số xác nhận đặt phòng.

Dịch vụ Gộp điểm cũng dành cho các cá nhân chia sẻ cùng địa chỉ cư trú với một Thành viên.  Gộp có nghĩa là các cá nhân có cùng địa chỉ thư tín tích Điểm chung trong một Tài khoản.


NHẬN DẶM BAY

Ngoài nhận Điểm cho Lưu trú hợp lệ hoặc theo cách khác được cung cấp trong đây, bạn có thể chọn nhận dặm bay (“Dặm bay”) thay thế với mọi chương trình khách bay thường xuyên (“Chương trình hãng hàng không”) của đối tác đã phê duyệt của chúng tôi bằng cách đăng nhập vào Tài khoản thông qua www.bestwestern.com hoặc Trang web địa phương dành cho quốc gia cư trú của bạn hoặc bằng cách gọi điện đến tổng đài Best Western và yêu cầu BWI chuyển ưu tiên nhận điểm của bạn thành thưởng Dặm bay (thay vì Điểm), xác định Chương trình hãng hàng không và cung cấp mã số thành viên khách bay thường xuyên cho Chương trình hãng hàng không bạn chọn. Chương trình hãng hàng không có thể thưởng giá trị điểm khác dựa trên quy tắc và điều khoản của từng Chương trình hãng hàng không. Liên hệ với tổng đài Best Western trước khi đặt Lưu trú hợp lệ để biết thông tin về mức thưởng Dặm bay hiện tại.   

Để xem danh sách đầy đủ Chương trình hãng hàng không và chi tiết về nhận Dặm bay, hãy truy cập Www.Bestwesternrewards.Com hoặc Trang web địa phương của bạn. 

Nói một cách rõ ràng hơn, nếu bạn yêu cầu BWI thưởng Dặm bay thay vì Điểm, bạn sẽ không nhận được bất kỳ Điểm nào cho Lưu trú hợp lệ hoặc bằng cách khác được cung cấp trong đây; bạn sẽ chỉ nhận được Dặm bay cho Chương trình hãng hàng không bạn đã chọn.  Bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể đổi lại tùy chọn nhận Điểm thay vì nhận Dặm bay bằng quy trình tương tự.

Dặm bay bạn nhận được cho Chương trình hãng hàng không đã chọn sẽ được cộng trong khoảng mười (10) ngày làm việc sau khi bạn trả phòng.  Bởi vì cộng Dặm bay cần có sự tham gia của hãng hàng không nên khung thời gian có thể dài hơn trong một số trường hợp nhất định. 

Bạn cũng có thể đổi Điểm bạn đã nhận được trong Tài khoản sang Dặm bay với một số Chương trình hãng hàng không nhất định.  Hiện tại, chỉ có một vài đối tác cho phép đổi Điểm thành Dặm bay. Chúng tôi luôn nỗ lực để thêm tùy chọn này đối với nhiều Đối tác hãng hàng không hơn. Trong thời gian đó, bạn luôn có thể chọn Dặm bay hoặc Điểm thay vì đổi lại sau này.

Khi bạn chọn nhận Dặm bay làm ưu tiên nhận điểm của mình hoặc quyết định nhận Điểm rồi sau này đổi thành Dặm bay, mỗi Chương trình hãng hàng không duy trì nguyên tắc, quy định, điều khoản và điều kiện chương trình riêng, tất cả những điều đó sẽ áp dụng cho việc sử dụng mọi Dặm bay của bạn.  BWI không chịu trách nhiệm về mọi điều khoản và điều kiện của Chương trình hãng hàng không.

Thỉnh thoảng, BWI có thể cung cấp khuyến mãi đặc biệt, hợp tác với Chương trình hãng hàng không cho phép bạn nhận thêm Dặm bay. Bạn có thể tham gia chương trình khuyến mãi đó nếu tại thời điểm khuyến mãi, bạn đã chọn nhận Dặm bay.  Các chương trình khuyến mãi đó sẽ tuân theo mọi điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc quy định khuyến mãi được phát hành tại nơi quảng cáo của chương trình khuyến mãi.

KIẾM ĐIỂM NHỜ SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG BEST WESTERN REWARDS® MASTERCARD®

Loạt thẻ tín dụng Best Western Rewards® MasterCard® dành cho cư dân Mỹ và thẻ tín dụng Best Western Rewards® Platinum Plus® MasterCard® dành cho cư dân Canada mang đến cho các Thành viên cơ hội kiếm Điểm từ các giao dịch hợp lệ hàng ngày.  Loạt thẻ tín dụng Best Western Rewards®MasterCard® dành cho cư dân Mỹ do First Bankcard, chi nhánh First National Bank of Omaha phát hành.   Thẻ tín dụng Best Western Rewards® Platinum Plus® MasterCard® dành cho cư dân Canada do MBNA, chi nhánh Toronto-Dominion Bank phát hành.  Cả hai loại thẻ này đều tuân theo quy trình phê duyệt thẻ tín dụng cùng với điều khoản và điều kiện do nhà phát hành thẻ đặt ra.  Để đăng ký nhận thẻ, hãy truy cập Www.Bestwesternrewards.Com

NHỮNG CÁCH KHÁC ĐỂ KIẾM ĐIỂM

Thỉnh thoảng, BWI sẽ cộng tác với các công ty lớn, từ các công ty cho thuê xe đến các nhà bán lẻ hoa đến câu lạc bộ rượu vang và nhiều công ty khác để cung cấp đến bạn những cơ hội khác để nhận Điểm khi bạn mua một sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định.  Để biết chi tiết về các đối tác nhận điểm này, vui lòng truy cập Www.Bestwesternrewards.Com hoặc Trang web địa phương của bạn.   

Bạn cũng có thể chọn tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt, độc quyền nơi bạn sẽ có cơ hội nhận Điểm thưởng. Nhận Điểm thưởng đó tuân theo mọi hạn chế, yêu cầu hoặc điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho chương trình khuyến mãi cụ thể đó.   Vui lòng đọc kỹ điều khoản và điều kiện dành cho mọi chương trình khuyến mãi đặc biệt trước khi tham gia

ĐỔI ĐIỂM LẤY LƯU TRÚ ĐÊM MIỄN PHÍ

Số Điểm cần thiết cho một (1) lần lưu trú đêm miễn phí tại Khách sạn được cấp phép dựa trên mức giá theo ngày bình quân dự tính vào ngày yêu cầu lưu trú, có thể thay đổi trong năm và BWI có quyền tùy ý thay đổi. Để biết số Điểm cần thiết cho một lần lưu trú đêm miễn phí, hãy truy cập Www.Bestwestern.Com, Trang web địa phương của bạn hoặc ứng dụng Best Western trên di động hoặc liên hệ với tổng đài của Best Western.  Lưu trú đêm miễn phí trong phòng tiêu chuẩn tại mọi Khách sạn được cấp phép bao gồm giá phòng và thuế phòng, nhưng không bao gồm các khoản phí phát sinh, phí nghỉ dưỡng hoặc các loại phí khác mà Khách sạn được cấp phép có thể thu, chẳng hạn như phí đậu xe.

Bạn có thể đặt lưu trú đêm miễn phí tại mọi Khách sạn được cấp phép trên toàn thế giới tùy theo khả năng kiểm soát lượng khách và tình trạng phòng trống.  Để kiểm tra tình trạng phòng trống hoặc đặt lưu trú đêm miễn phí, vui lòng truy cập Www.Bestwestern.Com, Trang web địa phương của bạn hoặc ứng dụng Best Western trên di động, gọi cho tổng đài Best Western hoặc đặt trực tiếp qua Khách sạn đượ cấp phép.   Bạn có thể không đặt được lưu trú đêm miễn phí thông qua đại lý du lịch hoặc đại lý du lịch trực tuyến và lưu trú này không được tính hoa hồng.  Lưu trú đêm miễn phí không được quy đổi thành tiền mặt.

Lưu trú đêm miễn phí có thể tặng được cho người nhận tùy chọn dưới dạng voucher in hoặc điện tử.  Đặt phòng dành cho voucher lưu trú đêm miễn phí phải được thực hiện thông qua tổng đài Best Western.

Nếu đặt phòng có đêm miễn phí không được hủy trước hạn hủy khách sạn quy định và khách “không nhận phòng”, tài khoản thành viên BWR sẽ bị tính số điểm thích hợp đối với ngày đặt phòng có đêm miễn phí.

ĐỔI ĐIỂM LẤY DẶM BAY

Nếu bạn đã yêu cầu BWI thưởng Dặm bay thay vì Điểm thì Dặm bay của bạn nhận được tại thời điểm bạn thanh toán Lưu trú hợp lệ hoặc thông qua giao dịch với các đối tác nhận phần thưởng khác; số Dặm bay sau đó sẽ được chuyển vào tài khoản Chương trình hãng hàng không và bạn không cần đổi Điểm từ Tài khoản thành viên nữa. 

Nếu bạn chọn chuyển đổi Điểm và đổi sang Dặm bay, bạn có thể thực hiện bất cứ lúc nào bằng cách truy cập Www.Bestwestern.Com, tại thời điểm đó, Dặm bay sẽ được chuyển sang tài khoản Chương trình hãng hàng không của bạn.

Chúng tôi xin nhắc lại, mỗi Chương trình hãng hàng không duy trì nguyên tắc, quy định và điều khoản và điều kiện chương trình riêng, tất cả sẽ được áp dụng cho việc sử dụng mọi Dặm bay của bạn.  BWI không chịu trách nhiệm về mọi điều khoản và điều kiện của Chương trình hãng hàng không.

Điểm sẽ được chuyển đổi sang Dặm bay theo tỷ giá chuyển đổi mà BWI có toàn quyền xác định nhờ sử dụng tỷ giá chuyển đổi đã được công bố hiện thời, tỷ giá này có thể thay đổi theo thời gian. 

CÁCH ĐỔI ĐIỂM KHÁC

Chương trình khuyến mãi đặc biệt:  Bạn cũng có thể chọn tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt, độc quyền nơi bạn sẽ có cơ hội đổi Điểm lấy ưu đãi đặc biệt.  Những cơ hội này tuân theo mọi hạn chế, yêu cầu hoặc điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho chương trình khuyến mãi cụ thể đó.  Vui lòng đọc kỹ điều khoản và điều kiện dành cho chương trình khuyến mãi đặc biệt trước khi đổi Điểm hoặc tham gia.

Best Western Travel Card®:  Điểm có thể được dùng để mua Best Western Travel Card®, thẻ này có thể được dùng để thanh toán chi phí tại mọi Khách sạn được cấp phép trên toàn thế giới (tức là phí đêm nghỉ và thuế áp dụng) và trừ khi Best Western Travel Card® được tặng trong chương trình khuyến mãi thì thẻ không bị hết hạn.  Mỗi Khách sạn được cấp phép được toàn quyền chọn chấp nhận Best Western Travel Card ® cho thanh toán dịch vụ ngoài phí lưu trú.  Để xem danh sách hoàn chỉnh các điều khoản và điều kiện liên quan đến Best Western Travel Card®, vui lòng truy cập www.travelcard.bestwestern.com.  Hóa đơn Best Western Travel Card® không xác nhận việc đặt phòng. Best Western Travel Card®của bạn sẽ được cấp theo đơn vị tiền tệ của nơi bạn cư trú nhưng sẽ được đổi sang tiền tệ của Khách sạn được cấp phép nơi bạn sử dụng Best Western Travel Card®theo tỷ giá hối đoái lúc đó, do BWI xác định nhờ tỷ giá được công bố qua báo chí hoặc tạp chí truyền thông, chẳng hạn như Wall Street Journal.   

Các tùy chọn đổi điểm khác:  Bạn cũng có thể đổi Điểm lấy nhiều loại vật phẩm khác bằng cách truy cập Www.Bestwestern.Com hoặc Trang web địa phương của bạn hoặc gọi cho tổng đài Best Western.

Với các vật phẩm đổi điểm chuyển qua đường điện tử, chẳng hạn như thẻ quà tặng ảo, bạn sẽ nhận được email có đính kèm thẻ quà tặng trong vòng bảy (7) ngày làm việc sau khi đổi Điểm.  Với các vật phẩm đổi điểm được chuyển qua đường bưu điện, chẳng hạn như thẻ quà tặng hữu hình hoặc hàng hóa, BWI luôn cố gắng gửi ngay các vật phẩm qua đường bưu điện nhưng đôi lúc, có thể mất từ bốn (4) tuần đến tám (8) tuần tùy theo tình trạng thực tế. 

Vì lý do bảo mật, vật phẩm đã đổi có thể không vận chuyển được đến Hộp thư và một số loại thẻ quà tặng và hàng hóa nhất định có thể không có sẵn bên ngoài một số khu vực nhất định. Vui lòng đảm bảo địa chỉ trên Tài khoản thành viên của bạn là địa chỉ hiện tại trước khi thực hiện đổi điểm.

Mọi thẻ quà tặng và chứng nhận quà tặng được đổi bằng Điểm đều tuân theo mọi điều khoản và điều kiện bổ sung do nhà phát hành tương ứng đặt ra, có thể bao gồm ngày hết hạn, phí không hoạt động và các hạn chế khác (trừ đối với Best Western Travel Card®, không có ngày hết hạn hoặc phí ngưng hoạt động trừ khi được phát hành trong chương trình khuyến mãi.)  Một số nhà cung cấp thẻ quà tặng và chứng chỉ quà tặng nhất định tính phí cho việc không hoạt động. Vì vậy, BWI chỉ có thể đảm bảo rằng thẻ quà tặng hoặc chứng chỉ quà tặng sẽ đổi được đầy đủ giá trị bề mặt (tức là không bị giảm bớt vì không hoạt động) trong vòng sáu (6) tháng kể từ ngày đổi.

Nhiều vật phẩm dùng để đổi điểm được cung cấp thông qua các nhà cung cấp độc lập và tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung. BWI không cam đoan, đảm bảo hay tuyên bố, dù là công khai hay ngầm định, đối với các vật phẩm đó, và, trong phạm vi luật pháp cho phép tại khu vực pháp lý của bạn, BWI sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ mất mát, chi phí, tai nạn hay sự bất tiện nào phát sinh trong việc sử dụng các vật phẩm đó. Tuy nhiên, đa số hàng hóa có sẵn thông qua Chương trình đều được nhà sản xuất hỗ trợ theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất.

Với hàng hóa hư lỗi sẵn khi giao hoặc hỏng trong quá trình vận chuyển, Thành viên nên liên hệ với tổng đài Best Western.  BWI sẽ liên hệ với nhà cung cấp, nhà bán lẻ, đơn vị bán hoặc hãng sản xuất của vật phẩm đó để lấy nhãn gửi trả và cung cấp nhãn đó cho Thành viên, hỗ trợ họ gửi trả hàng hóa và đổi hàng. Thẻ quà tặng và chứng nhận quà tặng không được phép đổi, hoàn điểm hoặc thay đổi trong bất kỳ trường hợp nào và không được thay thế trong trường hợp mất mát hoặc hỏng.

Đóng góp từ thiện:  Bạn cũng có thể chọn tặng Điểm cho quỹ từ thiện của một số tổ chức từ thiện được phê duyệt, trong trường hợp đó sẽ áp dụng điều kiện sau đây.   

Việc đóng góp sẽ được phản ánh trong sao kê trực tuyến trong Tài khoản của bạn, và thể hiện trên hóa đơn.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc hỏi ý kiến cố vấn thuế của mình xem việc đóng góp Điểm có được khấu trừ thuế hay không.

Hãy truy cập Www.Bestwesternrewards.Com hoặc Trang web địa phương của bạn để biết thêm chi tiết về tùy chọn đổi điểm này.

Tổng quát:  Rất nhiều vật phẩm đổi điểm chỉ hợp lệ tại một số quốc gia hoặc với một số đơn vị tiền tệ nhất định.  

Thành viên có trách nhiệm chọn vật phẩm đổi điểm phù hợp với mục đích sử dụng của Thành viên.  Trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, một khi đã thực hiện xong, các vật phẩm được đổi không được trả lại hoặc hoàn điểm và các vật phẩm này phụ thuộc vào tình trạng còn hàng. 

BWI sẽ nỗ lực hết sức mình để hoàn thành đơn hàng với những vật phẩm được yêu cầu, tuy nhiên, BWI có thể thay vật phẩm tương tự với giá trị tương đương nếu vật phẩm kia không còn.

GIÁ PHÒNG GIẢM GIÁ CỦA BEST WESTERN REWARDS®

Thành viên đặt phòng tại Khách sạn được cấp phép thông qua www.bestwestern.com hoặc một Trang web địa phương có thể nhận giảm giá từ 10% trở lên so với “Giá linh hoạt” đã công bố.  Để tận dụng giảm giá này, hãy chọn “Gói giá Best Western Rewards®.” Mức giá này có thể không sẵn có tại mọi quốc gia.   

TRẠNG THÁI CAO CẤP

BWI cung cấp 4 mức Tư cách thành viên trạng thái cao cấp khác nhau (Vàng, Bạch kim, Kim cương và Kim cương chọn lọc).  Để đạt được Trạng thái cao cấp, bạn phải kiếm được đủ số Đêm, Lưu trú hợp lệ hoặc Điểm trong một năm dương lịch như được nêu rõ trong bảng dưới đây:

Mc trng thái

Đêm

Ln Lưu trú

Đim

(Chỉ tính Lưu trú hợp lệ; trừ Điểm thưởng hoặc điểm khuyến mãi)

Vàng

10 đến 14 đêm

7 đến 9 lần Lưu trú hợp lệ

10.000 đến 14.999 Điểm

Bch kim

15 đến 29 đêm

10 đến 19 lần Lưu trú hợp lệ

15.000 đến 29.999 Điểm

Kim cương

30 đến 49 đêm

20 đến 39 lần Lưu trú hợp lệ

30.000 đến 49.999 Điểm

Kim cương chn lc

Từ 50 đêm trở lên

Từ 40 lần Lưu trú hợp lệ trở lên

Từ 50.000 Điểm trở lên

Khi bạn đã đạt được Trạng thái cao cấp, trạng thái đó sẽ vẫn có hiệu lực trong khoảng thời gian còn lại trong năm mà bạn đạt được và kéo dài đến cuối năm dương lịch tiếp theo.  Nếu bạn đáp ứng được yêu cầu để lên mức Trạng thái cao cấp tiếp theo, bạn sẽ được thăng hạng lên mức Trạng thái cao cấp đó.  Chẳng hạn như, bạn đạt được Trạng thái cao cấp Vàng vào tháng 8 năm 2016, bạn sẽ giữ nguyên hạng này đến 31 tháng 12 năm 2017.  Nếu bạn đạt được Trạng thái cao cấp Vàng vào tháng 8 năm 2016 rồi đạt được Trạng thái cao cấp Bạch kim vào tháng 10 năm 2016, bạn sẽ giữ Trạng thái cao cấp Bạch kim đến 31 tháng 12 năm 2017.  BWI bảo lưu mọi quyền, và có thể tùy ý cấp Trạng thái cao cấp cho Thành viên chưa đạt tiêu chí của Trạng thái cao cấp.

Là Thành viên Trạng thái cao cấp, trong trường hợp điểm BWR được đặt làm tùy chọn nhận điểm ưu tiên, bạn sẽ nhận được Điểm thưởng cho mỗi lần Lưu trú hợp lệ trong suốt thời gian bạn thuộc Trạng thái cao cấp, chi tiết như sau:

 • Thành viên thuộc Trạng thái cao cấp Vàng nhận được 10% Điểm thưởng;
 • Thành viên thuộc Trạng thái cao cấp Bạch kim nhận được 15% Điểm thưởng;
 • Thành viên thuộc Trạng thái cao cấp Kim cương nhận được 30% Điểm thưởng; và
 • Thành viên thuộc Trạng thái cao cấp Kim cương chọn lọc nhận được 50% Điểm thưởng.
 • Điểm thưởng sẽ bắt đầu được cộng vào lần Lưu trú hợp lệ đầu tiên sau khi bạn đạt được Trạng thái cao cấp.

Các thành viên nhận dặm bay sẽ không nhận được điểm hoặc dặm thưởng theo cấp bậc.

Thành viên đạt được Trạng thái cao cấp có thể chuyển Điểm cho Thành viên khác, và không bị tính phí.

Thành viên đạt được Trạng thái cao cấp có thể sẽ được tặng số miễn phí để dễ dàng liên hệ đặt phòng hơn cũng như đáp ứng nhu cầu dịch vụ liên quan đến tài khoản.

Thành viên đạt được Trạng thái cao cấp mức Vàng1, Bạch Kim, Kim cương, Kim cương chọn lọc nhận được quà chào mừng mỗi khi nhận phòng.

Thành viên đạt được Trạng thái cao cấp mức Vàng1, Bạch Kim, Kim cương, Kim cương chọn lọc có thể nhận được phòng cao cấp hơn tại thời điểm nhận phòng. Việc chỉ định phòng cao cấp hơn do Khách sạn được cấp phép đó toàn quyền quyết định với phòng có tầm nhìn đẹp, phòng ở tầng cao, phòng ở căn góc, phòng có tiện nghi đặc biệt hoặc phòng gần với các tiện nghi, dịch vụ đặc biệt hoặc phòng suite. Nâng hạng phòng không sẵn có tại Khách sạn được cấp phép BW Premier Collection®. Nếu một Thành viên đạt được Trạng thái cao cấp mức Vàng1, Bạch Kim, Kim cương, Kim cương chọn lọc đặt nhiều phòng, nâng hạng phòng chỉ được áp dụng với phòng của Thành viên đó và không cho mọi phòng khác có trong đặt phòng, đồng thời Thành viên có Trạng thái cao cấp phải có mặt và lưu trú tại một (1) phòng trong số đó để nhận được mọi lợi ích của Trạng thái cao cấp. Trong trường hợp đặt phòng theo nhóm, chỉ Thành viên có Trạng thái cao cấp nhận được lợi ích của Trạng thái cao cấp. Nâng hạng phòng phụ thuộc vào tình trạng còn phòng tại thời điểm nhận phòng. Khách sạn được cấp phép không bị bắt buộc phải nâng hạng lên phòng đặc biệt hoặc phòng suite.

 Mức giảm 10% khi đổi đêm miễn phí dành cho thành viên mức Bạch kim, Kim cương và Kim cương chọn lọc được áp dụng dưới dạng chiết khấu trên tài khoản và chỉ áp dụng khi thành viên đổi tại các khách sạn ở Mỹ và Canada.  10% số điểm được sử dụng để đổi mỗi đêm miễn phí sẽ được ghi có vào tài khoản đổi điểm trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi khách sạn yêu cầu khoản hoàn trả cho voucher đêm miễn phí từ Best Western Rewards.

Đảm bảo đổi đêm miễn phí có giá trị tại Mỹ và Canada với các thành viên Diamond (Kim cương) hoặc Diamond Select (Kim cương Chọn lọc) đã liên lạc với bộ phận dịch vụ khách hàng để yêu cầu đặt đêm miễn phí và khi có phòng trống tại khách sạn đã chọn.  Khách phải đặt phòng trước và mọi yêu cầu đổi điểm tại chỗ đều tùy thuộc vào tình trạng có phòng đêm miễn phí và khách sạn có thể không thực hiện được.

1Quyền lợi chỉ dành cho thành viên thuộc trạng thái Cao cấp Vàng tại Mỹ và Canada 

THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐIỂM và Hủy tư cách thành viên

Điểm nhận được trong Chương trình không bị hết hạn.  

BWI bảo lưu quyền hủy mọi Tài khoản thành viên và rút lại bất cứ và tất cả Điểm chưa đổi nào trong một trong mọi trường hợp sau:

 • bạn vi phạm các Điều khoản này;
 • bạn cung cấp bất kỳ Thông tin tài khoản nào sai hoặc không chính xác hoặc bạn sử dụng Chương trình sai mục đích;
 • bạn vi phạm bất cứ quy định hoặc luật địa phương, bang hoặc quốc gia nào;
 • bạn trao đổi hoặc bán Điểm hoặc vật phẩm đổi điểm (bao gồm nhằm mục đích thương mại);
 • bạn không thanh toán chi phí của Khách sạn được cấp phép, bao gồm các khoản thanh toán cho Khách sạn được cấp phép không hợp lệ hoặc bị gửi trả vì tiền trong tài khoản không đủ;
 • bạn tham gia gian lận hoặc lạm dụng liên quan đến bất cứ phần nào của Chương trình;
 • bạn cố tình giữ nhiều hơn một (1) Tài khoản thành viên hiện hoạt;
 • bạn hành động hoặc thực hiện hành vi mà BWI có toàn quyền xác định là không hợp lý, quấy rối, xúc phạm hoặc gây tổn hại đến Chương trình, bất cứ đối tác liên kết, đối tác hoặc đại diện nào của Chương trình, nhân viên của BWI hoặc nhân viên của Khách sạn được cấp phép; hoặc
 • trong trường hợp có hoạt động đáng ngờ trong Tài khoản thành viên của bạn.

LUẬT ÁP DỤNG; TRỌNG TÀI

Vui lòng đọc kỹ tài liệu này.  Tài liệu này ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn.

Trừ khi luật pháp tại khu vực pháp lý của bạn cấm, bất kỳ và tất cả tranh chấp giữa bạn và BWI hoặc bất cứ công ty con được chỉ định nào của BWI phát sinh dưới hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào đến các Điều khoản này hoặc sự tham gia của bạn vào Chương trình (được định nghĩa dưới đây là Khiếu nại) sẽ được giải quyết bằng cách áp dụng luật của tiểu bang Arizona hoặc luật pháp liên bang của Mỹ, nếu áp dụng, không tính đến những bất đồng trong các điều luật.   

Ngoài ra, bất kỳ và tất cả tranh chấp giữa bạn và BWI hoặc bất cứ công ty con được chỉ định nào của BWI phát sinh dưới hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào đến các Điều khoản này hoặc sự tham gia của bạn vào Chương trình phải được giải quyết thông qua quyết định của trọng tài buộc phải thi hành như mô tả trong phần này.  Thỏa thuận trọng tài phân xử này có thể được hiểu theo nghĩa rộng.  Thỏa thuận này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, mọi khiếu nại và tranh chấp, bao gồm khiếu nại tập thể, liên quan đến và phát sinh từ sự tham gia của bạn vào Chương trình, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ việc tiết lộ về hoặc truy cập trái phép vào mọi Thông tin tài khoản (“Vi phạm bảo mật”), khiếu nại quảng cáo hoặc tiếp thị, trách nhiệm pháp lý về sản phẩm hoặc khiếu nại của người tiêu dùng (“Khiếu nại”).    

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẰNG CÁCH THAM GIA THỎA THUẬN NÀY, BẠN VÀ BWI MỖI BÊN ĐỀU KHƯỚC TỪ QUYỀN ĐƯỢC XÉT XỬ BỞI BỒI THẨM ĐOÀN HOẶC THAM GIA MỘT HÀNH ĐỘNG TẬP THỂ.  BẠN VÀ BWI ĐỒNG Ý RẰNG MỖI BÊN CÓ THỂ KHIẾU NẠI BÊN KIA CHỈ TRONG KHẢ NĂNG RIÊNG CỦA BẠN HOẶC CỦA BWI VÀ KHÔNG BỞI MỘT NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN TẬP THỂ TRONG MỌI TẬP THỂ CÓ CHỦ ĐÍCH HOẶC THỦ TỤC ĐẠI DIỆN.  MỌI PHÂN XỬ THEO TRỌNG TÀI SẼ DIỄN RA TRÊN CƠ SỞ RIÊNG LẺ, TRỌNG TÀI TẬP THỂ HOẶC HÀNH ĐỘNG TẬP THỂ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN. 

Phân xử theo trọng tài sẽ phải tuân theo Quy định trọng tài thương mại và Thủ tục bổ sung dành cho tranh chấp liên quan đến người tiêu dùng của Hiệp hội trọng tài Mỹ (“AAA”), như được sửa đổi trong phần này.  Với mọi khiếu nại có tổng số tiền thưởng từ 10.000 USD trở xuống, bên AAA, bạn và BWI phải tuân thủ các quy định sau đây:  (a) phân xử bằng trọng tài phải được thực hiện hoàn toàn trên cơ sở đệ trình văn bản; và (b) phân xử bằng trọng tài sẽ không có mặt với tư cách cá nhân của các bên hoặc nhân chứng trừ khi cả hai bên đồng ý việc đó.  Nếu khoản yêu cầu bồi thường vượt quá 10.000 USD, quyền xét xử sẽ do quy định của AAA quyết định, và phiên điều trần (nếu có) phải được thực hiện hoàn toàn và chỉ riêng ở Phoenix, Arizona.  Bắt buộc phải tuân theo quyết định của trọng tài và quyết định đó sẽ được coi là phán quyết tại mọi phiên tòa có thẩm quyền.  Nếu thỏa thuận phân xử bằng trọng tài này được tòa án cho là không thể thực thi hoặc bị luật pháp của quốc gia cư trú của bạn cấm thì mọi Khiếu nại sẽ bằng cách khác được phân xử thông qua trọng tài hoàn toàn và chỉ riêng tại tòa án tiểu bang hoặc liên bang tại Phoenix, Arizona.  

Trong phạm vi luật áp dụng cho phép, mọi Khiếu nại, phán quyết và phần thưởng sẽ được giới hạn ở chi phí thực trả phải chịu (bao gồm, liên quan đến Vi phạm bảo mật, chi phí thông báo và hòa giải do luật pháp yêu cầu) nhưng bất kể trường hợp nào cũng không bao gồm phí luật sư và trong mọi trường hợp, bất cứ Thành viên nào cũng không được nhận thưởng, và vì vậy khước từ mọi quyền đòi bồi thường, thiệt hại hậu quả, đặc biệt, vô tình, do trừng phạt và mọi thiệt hại khác, ngoài chi phí thực trả. 

Trong phạm vi luật pháp quốc gia cứ trú của bạn quy định hạn chế hoặc cấm yêu cầu phân xử thông qua trọng tài, quy định cấm hành động tập thể, việc áp dụng luật áp dụng của Arizona hoặc luật liên bang hiện hành của Hoa Kỳ hoặc khu vực pháp lý của liên bang hoặc tòa án tiểu bang tại Phoenix, Arizona, bạn đồng ý rằng các điều khoản trong đoạn sau sẽ được áp dụng: Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc có mối liên hệ với hợp đồng này (được định nghĩa theo nghĩa rộng là Khiếu nại bên trên), bao gồm mọi câu hỏi liên quan đến sự tồn tại, tính pháp lý hoặc sự chấm dứt, sẽ nhờ đến và cuối cùng được giải quyết nhờ phân xử thông qua trọng tài theo thẩm quyền của Tòa án trọng tài quốc tế London (“LCIA”) và Quy định của LCIA, điều khoản này được tham chiếu chặt chẽ đến các quy định đó. Số trọng tài sẽ là ba.  Nơi tiến hành của trọng tài phân xử sẽ là London, Anh. Ngôn ngữ được sử dụng trong thủ tục trọng tài phân xử sẽ là tiếng Anh. Luật áp dụng trong sự kiện đó sẽ là luật pháp của Anh và xứ Wales.

Ngoài những điều đã nói ở trên, mỗi Thành viên và BWI được quyền tìm đến biện pháp khẩn cấp tạm thời (trừ khi bất cứ điều nào của các Điều khoản này cấm việc đó theo cách khác) tại tòa án tiểu bang và liên bang của Phoenix, Arizona.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁC

Trừ khi bị luật pháp tại khu vực pháp lý của bạn cấm, mọi Điều khoản, bao gồm tất cả yêu cầu nhận và đổi Điểm đều có thể được BWI toàn quyền sửa đổi mà không cần thông báo.

Việc xác định và thanh toán nghĩa vụ thuế thuộc hoàn toàn trách nhiệm của Thành viên.

BWI và công ty con, nhân viên, đại lý, đối tác, Khách sạn được cấp phép hay Đối tác liên kết của BWI sẽ không chịu trách nhiệm với phần thưởng bị mất mát hoặc bị đánh cắp.

Ngoài quà tặng hoặc lưu trú đêm miễn phí như Điều khoản này cho phép, bạn không được chuyển Điểm của mình cho bất cứ ai mà không có lệnh hợp pháp của tòa án hoặc trừ khi bằng cách khác được nêu trong điều khoản này, chẳng hạn như dành cho Thành viên Trạng thái cao cấp.

Điểm không được quy đổi ra tiền mặt hoặc bất cứ hình thức tín dụng nào trừ khi luật áp dụng yêu cầu cụ thể. Giá trị điểm do BWI toàn quyền quyết định và có thể được cập nhật theo thời gian, như luật áp dụng cho phép.  

BWI có toàn quyền chọn phát hành chứng nhận tư cách thành viên theo nhiều định dạng cho Thành viên.  Chứng nhận tư cách thành viên hữu hình do BWI phát hành vẫn là tài sản của riêng Best Western và Thành viên phải trả lại khi được yêu cầu.

BWI có thể sửa đổi Điểm có trong Tài khoản của bạn dựa trên thông tin lưu trú thực tế.

BWI có thể chấm dứt Chương trình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, trong trường hợp đó bạn phải đổi Điểm trong vòng chín mươi ngày theo lịch, hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào pháp luật hiện hành của khu vực pháp lý của bạn quy định, sau khi bạn nhận được thông báo chấm dứt Chương trình để tránh bị mất Điểm.

Chương trình chịu sự điều chỉnh của luật pháp Mỹ và Tiểu bang Arizona, bất kể những khác biệt giữa các quy định của luật, trừ khi các phần “Lưu ý đặc biệt” dưới đây có quy định khác. BWI không chịu trách nhiệm đối với thư tín hoặc email thất lạc, chuyển nhầm, thiếu, đến muộn, mất mát hoặc không đọc được; hoặc đối với mọi sự cố, hỏng hóc, khả năng kết nối, hoặc tính sẵn dùng của phần mềm hoặc phần cứng Internet hoặc điện tử, mạng, cáp, vệ tinh điện thoại, máy tính, hoặc đường truyền nhiễu, gián đoạn hoặc kém, khả năng truy cập, khả dụng của mạng sử dụng/trang web/Internet/nhà cung cấp dịch vụ, hoặc nghẽn mạng, hoặc mọi sự cố in ấn, kỹ thuật và sự cố khác, hoặc có người xâm nhập trái phép, hoặc Thông tin tài khoản không đúng hoặc không chính xác, hoặc Thông tin tài khoản không thể lấy được hoặc bị mất. 

BWI không chịu trách nhiệm đối với mọi sự cố, thiếu sót, gián đoạn, xóa bỏ, lỗi hoặc chậm trễ trong vận hành hoặc truyền, hỏng hóc của đường dây liên lạc hoặc sự cố kỹ thuật.

Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này bằng cách đăng bản cập nhật lên trang này. Nếu bạn là Thành viên và việc sửa đổi cắt giảm nhiều quyền của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email liên kết với Tài khoản của bạn và bạn đồng ý rằng Điều khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực trong vòng chín mươi (90) ngày sau khi thông báo được gửi đến bạn. Việc bạn tiếp tục tham gia Chương trình tuân theo phiên bản có hiệu lực hiện tại của các Điều khoản này.

Việc BWI miễn trừ vi phạm của Thành viên đối với một điều khoản, thỏa ước, quy định hoặc điều kiện được cung cấp trong đây không đồng nghĩa với việc miễn trừ mọi vi phạm xảy ra sau, cùng lúc hoặc trước đó của Thành viên đối với cùng hoặc mọi điều khoản, thỏa ước, quy định hoặc điều kiện trong đây.

Những Điều khoản này chỉ áp dụng trong phạm vi luật pháp của quốc gia, bang, tỉnh của Thành viên tương ứng cho phép. Trong phạm vi mọi giới hạn đã nêu ở trên không được luật pháp của quốc gia, bang, tỉnh của bạn cho phép, bạn đồng ý rằng phần còn lại của Điều khoản này được phép áp dụng trong phạm vi tối đa mà luật pháp cho phép.

LƯU Ý ĐẶC BIỆT CHO CƯ DÂN ÚC.  Bạn có thể có một số quyền nhất định theo Luật người tiêu dùng Úc, hay còn được gọi là “bảo đảm cho người tiêu dùng.”  Không có điều nào trong Điều khoản này loại trừ hay giới hạn bất cứ quyền không thể loại trừ nào mà bất cứ Thành viên nào có theo Luật người tiêu dùng Úc.  Nếu có tranh chấp giữa BWI và Thành viên là cư dân của Úc liên quan đến Chương trình, các Điều khoản này, hoặc việc bạn nhận hay sử dụng bất cứ Phần thưởng nào, một trong hai Bên có thể đệ đơn Khiếu nại, nhưng chỉ được đệ đơn Khiếu nại đến các tòa án nằm ở Thành phố Phoenix, Tiểu bang Arizona, Mỹ hoặc tại Thành phố Sydney, New South Wales, Úc.

Lưu ý đặc biệt cho cư dân CANADA. Trong lúc ghi danh, bạn có thể chọn chấp thuận rõ ràng để nhận ưu đãi đặc biệt và thông tin về dịch vụ (từ BWI hoặc bất kỳ đối tác bên thứ ba nào) mà có thể bạn quan tâm cũng như cho phép BWI gửi thông báo điện tử cho bạn liên quan đến những thông tin đó.  Nếu bạn không chấp thuận rõ ràng trong lúc ghi danh, bạn sẽ không được đăng ký để nhận các ưu đãi đó.  Tuy nhiên, bạn đồng ý rằng BWI có thể gửi sao kê, thông tin liên lạc và thông tin cập nhật liên quan đến Tài khoản của bạn qua email đến địa chỉ có trong Thông tin tài khoản của bạn. Nếu bạn chấp thuận nhận ưu đãi trong lúc ghi danh nhưng sau đó lại quyết định rằng mình không muốn tiếp tục nhận những ưu đãi này nữa, bạn có thể thông báo điều đó bất cứ lúc nào bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Lưu ý đặc biệt cho cư dân NHẬT BẢN.  Nếu có tranh chấp giữa BWI và Thành viên là cư dân Nhật Bản liên quan đến Chương trình, các Điều khoản này, hoặc việc bạn nhận hay sử dụng bất cứ Phần thưởng nào, một trong hai Bên có thể đệ đơn Khiếu nại, nhưng chỉ được đệ đơn Khiếu nại đến các tòa án nằm ở Thành phố Tokyo, Nhật bản hoặc Thành phố Phoenix, Tiểu bang Arizona, Mỹ.

Lưu ý đặc biệt cho cư dân Quebec. Trong lúc ghi danh, bạn có thể chọn chấp thuận rõ ràng để nhận ưu đãi đặc biệt và thông tin về dịch vụ (từ BWI hoặc bất kỳ đối tác bên thứ ba nào) mà có thể bạn quan tâm cũng như cho phép BWI gửi thông báo điện tử liên quan đến những thông tin đó.  Nếu bạn không chấp thuận rõ ràng trong lúc ghi danh, bạn sẽ không được đăng ký để nhận các ưu đãi đó. Tuy nhiên, bạn đồng ý rằng BWI có thể gửi sao kê, thông tin liên lạc và thông tin cập nhật liên quan đến Tài khoản của bạn qua email đến địa chỉ có trong Thông tin tài khoản của bạn. Nếu bạn chấp thuận nhận ưu đãi trong lúc ghi danh nhưng sau đó lại quyết định rằng mình không muốn tiếp tục nhận những ưu đãi này nữa, bạn có thể thông báo điều đó bất cứ lúc nào bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. French language versions of bestwestern.com are available by selecting “francais” from the drop down menu at the top of the screen on Www.Bestwestern.Com.

Lưu ý đặc biệt cho cư dân NAM PHI. Nếu có tranh chấp giữa BWI và Thành viên là cư dân Nam Phi liên quan đến Chương trình, các Điều khoản này, hoặc việc bạn nhận hay sử dụng bất cứ Phần thưởng nào, một trong hai Bên có thể đệ đơn Khiếu nại, nhưng chỉ được đệ đơn Khiếu nại đến các tòa án nằm ở thành phố Cape Town, Nam Phi hoặc thành phố Phoenix, Tiểu bang Arizona, Mỹ.

LƯU Ý ĐẶC BIỆT CHO CƯ DÂN Ý. Chương trình được Best Western Italia S.C.p.A (“BW Italia”) và BWI cung cấp tại Ý và Cộng hòa San Morino.  Điều khoản chỉ áp dụng cho các Thành viên cư trú tại Ý và hiện có mặt tại Ý.  Hoạt động bán Điểm Best Western Reward nêu trên không áp dụng tại Ý, đối với các Thành viên BWR tại Ý.

LƯU Ý ĐẶC BIỆT CHO CƯ DÂN ĐỨC.  Nếu bạn là người tiêu dùng tại Đức, việc áp dụng luật pháp Mỹ và Tiểu bang Arizona không tước đi quyền được bảo vệ của bạn theo các điều khoản bắt buộc về bảo vệ người tiêu dùng Đức.  Trong lúc ghi danh, bạn có thể chọn chấp thuận rõ ràng để nhận ưu đãi đặc biệt và thông tin về dịch vụ (từ BWI hoặc bất kỳ đối tác bên thứ ba nào) mà có thể bạn quan tâm cũng như cho phép BWI gửi thông báo điện tử liên quan đến những thông tin đó.  Nếu bạn không chấp thuận rõ ràng trong lúc ghi danh, bạn sẽ không được đăng ký để nhận các ưu đãi đó. Tuy nhiên, bạn đồng ý rằng BWI có thể gửi sao kê, thông tin liên lạc và thông tin cập nhật liên quan đến Tài khoản của bạn qua email đến địa chỉ có trong Thông tin tài khoản của bạn. Nếu bạn chấp thuận nhận ưu đãi trong lúc ghi danh nhưng sau đó lại quyết định rằng mình không muốn tiếp tục nhận những ưu đãi này nữa, bạn có thể thông báo điều đó bất cứ lúc nào bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

LƯU Ý ĐẶC BIỆT CHO CƯ DÂN PHÁP.  Bạn có thể chấm dứt việc tham gia Chương trình và Tài khoản của mình bất kỳ lúc nào. Bằng cách chấm dứt việc tham gia Chương trình, bạn công nhận và đồng ý rằng bạn mất mọi Điểm kiếm được và sẽ không thể đổi Điểm lấy bất kỳ lợi ích nào được mô tả trong đây.

LƯU Ý ĐẶC BIỆT CHO CƯ DÂN TRUNG QUỐC. Trong lúc ghi danh, bạn có thể chọn chấp thuận rõ ràng để nhận ưu đãi đặc biệt và thông tin về dịch vụ (từ BWI hoặc bất kỳ đối tác bên thứ ba nào) mà có thể bạn quan tâm cũng như cho phép BWI gửi thông báo điện tử cho bạn về những chủ đề đó.  Nếu bạn không chấp thuận rõ ràng trong lúc ghi danh, bạn sẽ không được đăng ký để nhận các ưu đãi đó. Tuy nhiên, bạn đồng ý rằng BWI có thể gửi sao kê, thông tin liên lạc và thông tin cập nhật liên quan đến Tài khoản của bạn qua email đến địa chỉ có trong Thông tin tài khoản của bạn.  Nếu bạn chấp thuận nhận ưu đãi trong lúc ghi danh nhưng sau đó lại quyết định rằng mình không muốn tiếp tục nhận những ưu đãi này nữa, bạn có thể thông báo điều đó bất cứ lúc nào bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Menu

 Vietnamese
Menu