ĐẢM BẢO GIÁ THẤP

 • 1 Đêm

Cập nhật

Đặt phòng với mức giá thấp nhất, được đảm bảo.

Tiết kiệm khi đặt trực tiếp

Chúng tôi nỗ lực đảm bảo bạn sẽ luôn tìm thấy mức giá thấp nhất trên bestwestern.com. Nếu bạn tìm thấy giá công khai trên Internet thấp hơn giá công khai trên bestwestern.com, chúng tôi sẽ chấp nhận giá thấp hơn đó và gửi cho bạn Best Western Travel Card® trị giá $100 USD.

CÁC BƯỚC CẦN THỰC HIỆN

 • Đặt phòng trên bestwestern.com
 • Nếu bạn tìm thấy mức giá thấp hơn trên một trang web khác với cùng tiêu chí: khách sạn, loại phòng, ngày lưu trú và số khách lưu trú, hãy xem lại các điều khoản và điều kiện của chương trình và gửi biểu mẫu khiếu nại
 • Để đủ điều kiện, bạn phải gửi biểu mẫu khiếu nại trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt phòng trên bestwestern.com
 • Bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ xem xét khiếu nại và thông báo cho bạn phương án giải quyết

 

 

BIỂU MẪU KHIẾU NẠI ĐẢM BẢO GIÁ THẤP (TIẾNG ANH)

Gửi email tới : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chương trình Mức giá thấp, được đảm bảo của Best Western! (“Chương trình”): Nếu khách hàng tìm thấy giá công khai trên Internet, trừ thuế và phí, tại bất kỳ khách sạn nào mang thương hiệu Best Western ở Bắc Mỹ thấp hơn giá công khai trên bestwestern.com hoặc trang web của tổ chức liên kết tham gia chương trình, Best Western International, Inc. (“Best Western”) sẽ chấp nhận giá cạnh tranh đó và gửi cho bạn thẻ Best Western Travel Card® (“Travel Card”) trị giá $100 (USD). Chương trình tuân theo các điều khoản và điều kiện sau : 

 • Bạn phải đặt phòng trên trang bestwestern.com hoặc thông qua trang web của tổ chức liên kết tham gia chương trình liên kết đến bestwestern.com. Bạn không thể nộp khiếu nại nếu không thực hiện đặt phòng thực tế. 
 • Khách hàng phải gửi khiếu nại bằng Biểu mẫu khiếu nại trực tuyến có trên bestwestern.com hoặc trang web của tổ chức liên kết tham gia chương trình. 
 • Khiếu nại phải được gửi trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ khi đặt phòng trên bestwestern.com hoặc thông qua trang web của tổ chức liên kết có liên kết đến bestwestern.com và phải kèm theo mã số xác nhận hợp lệ liên quan đến lưu trú. Lưu trú được xác định là một hoặc nhiều đêm liên tiếp tại cùng một khách sạn mang thương hiệu Best Western đó.
 • Chỉ được phép có một lần nhận phòng/trả phòng cho mỗi lần lưu trú. Giới hạn ở một (1) thẻ Travel Card mỗi hộ gia đình trên mỗi khiếu nại cho bất kỳ lưu trú nào và chỉ một (1) thẻ Travel Card mỗi hộ gia đình trong bất kỳ giai đoạn ba mươi (30) ngày nào (giá thấp hơn sẽ được chấp nhận bất kể tính đủ điều kiện của thẻ Travel Card do các giới hạn). 
 • Thẻ Travel Card sẽ được cấp dưới dạng thẻ ảo (chứng chỉ qua email hoặc in ra từ trang web) trừ khi yêu cầu thẻ thực bằng nhựa. 
 • Các đặt phòng thực hiện trong vòng bốn mươi tám (48) giờ tính từ thời điểm nhận phòng sớm nhất được công bố của khách sạn vào ngày đến của khiếu nại không đủ điều kiện tham gia Chương trình. 
 • Giá cạnh tranh phải áp dụng cho cùng khách sạn, ngày, thời gian lưu trú, loại tiền, số khách và loại phòng tương tự. Ngoài ra, giá cạnh tranh phải hiển thị công khai và có thể đặt qua Internet tại thời điểm Chuyên gia chăm sóc khách hàng của Best Western duyệt xét khiếu nại. Giá hiển thị có nghĩa là công chúng có thể thấy giá đó trên trang web. Giá có thể đặt có nghĩa là giá khả dụng và có thể đặt phòng trực tuyến với mức giá đó. 
 • Các trang web và tư cách thành viên trực tuyến hoặc các chương trình yêu cầu mật khẩu hoặc đăng nhập để xem giá phòng khách sạn và tình trạng có phòng không đủ điều kiện tham gia Chương trình. Điều này bao gồm bất kỳ tư cách thành viên hoặc chương trình nào không có tư cách thành viên tự động và 
  • (i) yêu cầu khách hàng phải “chọn tham gia” để trở thành thành viên,
  • (ii) bất kỳ giao diện trực tuyến hoặc trên điện thoại di động nào được sử dụng bởi các thành viên được bảo vệ bằng mật khẩu và
  • (iii) yêu cầu khách hàng phải hoàn tất hồ sơ khách hàng.
 • Mức giá Mối quan hệ đối tác, Hiệp hội, Công ty, Nhóm, Đã thương lượng, Gói (ví dụ: bao gồm chuyến bay, ô tô, v.v.), Bán sỉ, Ẩn (tức là: không tiết lộ tên và vị trí của khách sạn cho đến sau khi đặt phòng, chẳng hạn như những khách sạn có trên Priceline.com và Hotwire.com), Giảm giá và Khuyến mãi không đủ điều kiện tham gia Chương trình.
 • Chuyên gia chăm sóc khách hàng của Best Western có toàn quyền quyết định tính hợp lệ của khiếu nại. Để đảm bảo tính hợp lệ, khiếu nại phải đáp ứng tất cả Điều khoản và Điều kiện nêu trong tài liệu này.
 • Sau khi xác nhận tính hợp lệ của khiếu nại, Chuyên gia chăm sóc khách hàng sẽ gửi email hoặc thông tin liên lạc khác cho khách hàng, trong đó có nêu mã số xác nhận đặt phòng, số theo dõi hồ sơ của khiếu nại và mức giá mới sẽ áp dụng cho khách hàng. Nếu khách hàng không nhận được xác nhận trong vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ khi nộp khiếu nại, khách hàng có thể gọi tới Bộ phận chăm sóc khách hàng để kiểm tra tình trạng đơn khiếu nại.
 • Thẻ Travel Card trị giá $100 (USD) sẽ được gửi qua email hoặc qua thư tín sau khi khách hàng kết thúc lưu trú. Thẻ ảo sẽ được gửi qua email trong vòng hai đến ba tuần sau khi lưu trú của khách hàng kết thúc. Thẻ thực bằng nhựa sẽ được gửi qua thư tín trong vòng bốn đến sáu tuần sau khi lưu trú của khách hàng kết thúc.
 • Nếu đổi thưởng quốc tế, giá trị của thẻ Travel Card $100 (USD) sẽ được xác định theo tỉ giá hối đoái tại thời điểm đổi. 
 • Đối với lưu trú nhiều đêm, tổng chi phí lưu trú sẽ được đánh giá để xác định xem giá cạnh tranh có thấp hơn hay không.
 • Chênh lệch giá khi so sánh theo các điều khoản và điều kiện này phải lớn hơn hoặc bằng $1 (USD). 
 • Điểm Best Western Rewards hoặc dặm bay sẽ được trao dựa trên giá thực trả bởi khách hàng khi trả phòng. 
 • Khách hàng không nhất thiết phải đặt phòng trên trang web cạnh tranh để được tham gia Chương trình. Khách hàng chỉ cần chứng minh tính hợp lệ của khiếu nại và sau đó lưu trú tại khách sạn mang thương hiệu Best Western đó. 
 • Nếu, vì bất kỳ lý do nào, giá thấp hơn không được khách sạn chấp nhận, khách hàng phải gọi cho Bộ phận chăm sóc khách hàng trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc lưu trú và cung cấp số theo dõi hồ sơ của khiếu nại. Chuyên gia chăm sóc khách hàng sẽ yêu cầu tờ thông tin trả phòng khách sạn. Sau khi xác nhận, khách hàng sẽ nhận được séc hoàn tiền cho phần chênh lệch giá.
 • Nhân viên của Best Western International, Inc., bao gồm cả các công ty con, và mọi khách sạn mang thương hiệu Best Western, cũng như thành viên gia đình sống cùng nhà của những nhân viên đó, không đủ điều kiện tham gia chương trình. 
 • Ưu đãi hợp lệ đối với các khách sạn ở Bắc Mỹ cho đến khi có thông báo khác. 

Mất hiệu lực khi bị pháp luật cấm.  Best Western có quyền sửa đổi, thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt Chương trình này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Menu

 Vietnamese
Menu