Shah Alam
  • 1 Đêm

Cập nhật

Shah Alam

Biểu tượng va lyĐọc thêm về Shah Alam

Biểu tượng bản đồHoạt động giải trí tại Shah Alam

Lọc
 Lọc
Lọc


Best Western

1.4 tối thiểu / 2.3 km

my

Menu

 Vietnamese
Menu