Shah Alam
  • 1 Đêm

Cập nhật

Shah Alam

Biểu tượng va lyĐọc thêm về Shah Alam

Biểu tượng bản đồHoạt động giải trí tại Shah Alam

Lọc

Best Western

1.4 tối thiểu / 2.3 km

my

Menu

 Vietnamese
Menu