Worldwide Reservations Numbers

Bạn có thể đặt phòng trực tuyến, hoặc bằng cách gọi điện đến số điện thoại đặt phòng dành cho quốc gia nơi bạn đang cư trú (hoặc gần nhất với quốc gia bạn đang cư trú) để đặt phòng tại mọi khách sạn của Best Western trên toàn thế giới.

Nếu bạn cần hỗ trợ từ Bộ phận chăm sóc khách hàng của Best Western, vui lòng đọc NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP của chúng tôi, hoặc liên hệ với văn phòng tương ứng ở bên dưới tại quốc gia bạn đang cư trú. 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BEST WESTERN REWARDS®

United States

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
1-800 780-7234
(+1) 623 780 6099

Caribbean

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
1-800 780-7234
(+1) 623-780-6099

Argentina

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
1-800 266-4504
(+1) 623-780-6099

Austria

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
0800 29 5194
(+39-02) 29013057

Belgium

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
0 800 1 6776
(+39-02) 29013057

Belarus

AT&T ACCESS DIAL # 8 WAIT FOR THE TONE
ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
800-101 then 888 422
7692
(+39-02) 29013057

Belize

AT&T ACCESS #811
ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX

800-332-7836
(+1) 623-780-6099

Czech Republic

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
800-900 581
(+39-02) 29013057

China

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
400-991-1145 
(+8610) 6518 6635

Colombia

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
1 800 912 0728
(+1) 623-780-6099

Cyprus

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
800 911 66
(+39-02) 29013057

Croazia

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
(39-02) 637841
(+39-02) 29013057

Ecuador

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
AT&T ACCESS #1-800-225528 THEN
FAX

800-332-7836
(+1) 623-780-6099

Egypt

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
0800 0009237
(+39-02) 29013057

Estonia

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
800 004 4255
(+39-02) 29013057

Finland

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
0800 12010
(+39-02) 29013057

French Guiana

<
ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
AT&T ACCESS # 0800-99-0011 THEN
FAX

800-332-7836
(+1) 623-780-6099

Germany

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
0800-2125-888
(+39-02) 29013057

Great Britain

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
0800 39 31 30
(+44 -1904) 695458

Greece

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
00800 441 414 60
(+39-02) 29013057

Guatemala

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
AT&T ACCESS # 99-99-190 THEN
FAX

800 332-7836
(+1) 623-780-6099

Honduras

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
AT&T ACCESS #800 0 123 THEN
FAX

800 332-7836
(+1) 623-780-6099

Kenya

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
0800 733 238
(+39-02) 29013057

Indonesia

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ) (INDOSAT)
PT TELECOM (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
001 803 442 766
007 803 0114427
(+1) 623-780-6099

Ireland

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ) ROI
ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ) NI
FAX
1 800 709 101
0800 328 7076
(+39-02) 29013057

Italy

ĐIỆN THOẠI(SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
800 820 080
(+39-02)29013057

Jordan

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
800 22451
(+39-02)29013057

Korea

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
807070882
(+1) 623-780-6099

Lebanon

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
(39-02) 637841
(+39-02) 29013057

Lithuania

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
 

Macao

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
0800 703
(+8610) 6518 6635

Malaysia

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
1 800 889639
(+1) 623-780-6099

Mexico

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
001-800-528-1234
(+1) 623-780-6099

Morocco

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
888-412-7692
(+39-02) 29013057

Nicaragua

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
AT&T ACCESS # 174 THEN
FAX

800 332-7836
(+1) 623-780-6099

Panama

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
00800-044-2573
(+1) 623-780-6099

Peru

ĐIỆN THOẠI
FAX
0800-77974
(+1) 623-780-6099

Phillippines

ĐIỆN THOẠI (PHP)
ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
1800 144 10844
1800 889 639
(+1) 623-780-6099

Russia

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
810-800-20431044
(+39-02) 29013057

Serbia

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
0800 190 009
(+39-02) 29013057

Singapore

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
1800 415 5335
(+8610) 6518 6635

Slovenia

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
(39-02) 637841
(+39-02) 29013057

Southern Africa

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
0800-994-284
(+39-02) 29013057

Suriname

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
800-332-7836
(+1) 623-780-6099

Sweden

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
020 792 752
(+39-02) 29013057

Taiwan

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
0809 090387
(+1) 623-780-6099

Thailand

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
001 800 0013 1779
(+1) 623-780-6099

Turkey

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
00800 448 821 490
(+39-02) 29013057

Uruguay

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
000-411-598-0791
(+1) 623-780-6099
 

Canada

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
1-800 780-7234
(+1) 623-780-6099

Australia

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
131 779
(+1) 623-780-6099

Bahrain

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
800 04249
(+39-02) 29013057

Boliva

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
800-100-917
(+1) 623-780-6099

Brazil

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
0800-761-0882
(+39-02) 29013057

Chile

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
800-201-747
(+1) 623-780-6099

Costa Rica

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
0800 011 0063
(+1) 623-780-6099

Denmark

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
800 109 88
(+39-02) 29013057

El Salvador

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
AT&T ACCESS # 800-1288 THEN
FAX

800 332-7836
(+39-02) 29013057

France

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
0800 90 44 90
(+39-02) 29013057

Ghana

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
0307084789
(+39-02) 29013057

Guam

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
1800-528-1234
(+1) 623-780-6099

Hong Kong

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
3017 4112
(+8610) 6518 6635

Hungary

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
0680 981 321
(+39-02) 29013057

India

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
000 800 440 2474
(+1) 623-780-6099

Iceland

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
800 9389
(+39-02) 29013057

Israel

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
1-80-945-2041
(+39-02) 29013057

Japan

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
0120 56 3200
+66-2-656-1252

Latvia

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
800 02608
(+39-02) 29013057

Luxembourg

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
800 26776
(+39-02) 29013057

Malta

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
(39-02) 637 841
(+39-02) 29013057

The Netherlands

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
0800 022 1455
(+39-02) 29013057

New Zealand

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
0800-237-893
0800 237 8329
(+1) 623-780-6099

Nigeria

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
07080601032
(+39-02) 29013057

Norway

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
800 11 624
(+39-02) 29013057

Paraguay

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
0098004410070
(+1) 623-780-6099

Portugal

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
800 839 361
(+39-02) 29013057

Poland

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
00800-441 1669
(+39-02) 29013057

Saudi Arabia

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
8008445007
(+39-02) 29013057

Slovakia

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
0800 004673
(+39-02) 29013057

Spain

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
900 993 900
(+39-02) 29013057

Switzerland

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
0800 55 23 44
(+39-02) 29013057

Tunisia

ĐIỆN THOẠI (DIAL 1)
FAX
(39-02) 637 841

Venezuela

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
0800-1-002244
(+1) 623-780-6099

Menu

 Vietnamese
Menu