Khớp trạng thái

status match no catch

 
 

Với chương trình Status Match...No Catch của chúng tôi, chúng tôi sẽ khớp trạng thái ELITE (CAO CẤP) của bạn trong bất kỳ chương trình khách hàng thân thiết của khách sạn nào khác hoàn toàn MIỄN PHÍ. Bắt đầu kiếm điểm Status Match...No Catch ở mức độ Elite (Cao cấp) ngay - và xem điểm tăng lên thậm chí còn nhanh hơn. 

Để khớp với trạng thái ELITE (CAO CẤP) của bạn trong bất kỳ chương trình khách sạn nào khác, hãy tải xuống biểu mẫu Status Match...No Catch chứng minh trạng thái Elite (Cao cấp) với một chương trình khách sạn khác, và chúng tôi sẽ thực hiện nốt phần còn lại. 

BIỂU MẪU STATUS MATCH (TIẾNG ANH) 

BIỂU MẪU STATUS MATCH (TIẾNG PHÁP) 

Bạn có câu hỏi? Hãy gọi chúng tôi theo số: 1-800-444-7646

 

 

Chưa phải thành viên?

Ghi danh MIỄN PHÍ.
Với thêm nhiều khách sạn ở nhiều địa điểm, bạn có nhiều lựa chọn và cơ hội được thưởng. Đây hoàn toàn có thể là chương trình khách hàng giá trị nhất trên thế giới. 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Ưu đãi Status Match...No Catch® (“Ưu đãi”) dành cho các thành viên mới và hiện tại của Best Western Rewards® (”Thành viên”) đang cư trú tại quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc khu vực tham gia và muốn nâng cấp mức độ Thành viên trạng thái Elite trong Best Western Rewards mới hoặc hiện tại của mình lên mức độ tương đương nhưng không cao hơn mức độ trạng thái/hạng Elite hiện tại của họ trong chương trình khách hàng thân thiết của chuỗi khách sạn cạnh tranh nào khác (“Chương trình khách hàng thân thiết của đối thủ cạnh tranh”). Để hoàn thành Ưu đãi, Thành viên phải hoàn thành biểu mẫu Ưu đãi có sẵn tại www.bestwestern.com và gửi cho Best Western International, Inc. bằng một trong những phương thức đề cập ở đó. Như đã nêu trong biểu mẫu Ưu đãi, Thành viên phải cung cấp bằng chứng về mức độ trạng thái/hạng Elite hiện tại trong Chương trình khách hàng thân thiết của đối thủ cạnh tranh bằng một trong các hình thức sau: (I) một bản sao khẳng định mức độ trạng thái/hạng Elite hiện tại trong Chương trình thân thiết của đối thủ cạnh tranh hoặc (ii) một bản sao thẻ trạng thái/hạng Elite hiện tại trong Chương trình khách hàng thân thiết của đối thủ cạnh tranh. Nếu Thành viên có thắc mắc liên quan đến Ưu đãi, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Best Western International Inc. qua điện thoại theo số 800-444-7646 hoặc gửi email đến STATUSMATCH@BESTWESTERN.COM.

Best Western International, Inc. mức độ Thành viên trạng thái Elite trong Best Western Rewards tương ứng sao cho phù hợp với mức độ Elite hiện tại của thành viên trong Chương trình khách hàng thân thiết của đối thủ cạnh tranh, dựa trên đánh giá về số đêm, lưu trú, và/hoặc điểm cần thiết để đáp ứng mức độ trạng thái/hạng Elite tương đương. Mức độ Thành viên trạng thái Elite trong Best Western Rewards là Trạng thái Gold Elite (Vàng Cao cấp) (được trao sau mười (10) đêm, bảy (7) lần lưu trú hợp lệ **, hoặc 10.000 Điểm Best Western Rewards*** trong một (1) năm theo lịch), Trạng thái Platinum Elite (Bạch kim Cao cấp) (được trao sau mười lăm (15) đêm, mười (10) lưu trú hợp lệ, hoặc 15.000 Điểm Best Western Rewards trong một (1) năm theo lịch), Trạng thái Diamond Elite (Kim cương Cao cấp) (được trao sau ba mươi (30) đêm, hai mươi (20) lưu trú hợp lệ hoặc 30.000 Điểm Best Western Rewards trong một (1) năm theo lịch), và Trạng thái Diamond Select Elite (Kim cương Chọn lọc Cao cấp) (được trao sau năm mươi (50) đêm, bốn mươi (40) lưu trú hợp lệ hoặc 50.000 Điểm Best Western Rewards trong một (1) năm theo lịch) . Dù có bất cứ điều gì trái ngược ở đây, việc nâng cấp lên trạng thái Diamond Select Elite (Kim cương Chọn lọc Cao cấp) không được thực hiện bằng ưu đãi này. Thẻ Trạng thái Elite trong Best Western Rewards sẽ được chuyển đến địa chỉ nhận thư được cung cấp trong hồ sơ tài khoản của Thành viên trong vòng 4 đến 6 tuần sau khi nâng cấp. Chỉ khớp mức độ trạng thái/hạng Elite (mức điểm của chuỗi khách sạn cạnh tranh sẽ không được khớp). Áp dụng tất cả các quy tắc của chương trình Best Western Rewards. Truy cập www.bestwesternrewards.com để xem các điều khoản và điều kiện hoàn chỉnh của chương trình và để tìm hiểu thêm về các mức độ Thành viên trạng thái Elite trong Best Western Rewards khác nhau. Ưu đãi này không áp dụng cùng với bất kỳ ưu đãi, khuyến mãi hoặc giảm giá nào khác. Ưu đãi có thể bị hủy hoặc thay đổi mà không cần thông báo. Các quyết định của Best Western International, Inc. là quyết định cuối cùng về tất cả các vấn đề liên quan đến Ưu đãi này.

**“Lưu trú đủ điều kiện” cho Ưu đãi này được định nghĩa là bất kỳ lưu trú nào (ví dụ: một hoặc nhiều đêm liên tiếp tại cùng khách sạn có thương hiệu Best Western) ngoại trừ lưu trú được đặt chỗ thông qua đại lý du lịch trực tuyến, thông qua một đơn vị điều hành du lịch và lưu trú được đặt ở mức giảm giá đặc biệt (xem các quy tắc của chương trình Best Western Rewards để biết thêm thông tin về các tiêu chí hợp lệ). Chỉ được phép có một lần (1) nhận phòng/trả phòng cho mỗi lần lưu trú hợp lệ.

*** “Điểm Best Western Rewards” cho Ưu đãi này được định nghĩa là điểm được tính từ các lần lưu trú hợp lệ nhưng không bao gồm Điểm thưởng hoặc điểm khuyến mãi (xem các quy tắc của chương trình Best Western Rewards để biết thêm thông tin về định nghĩa cho các thuật ngữ in hoa này).

 

 

Menu

 Vietnamese
Menu